• A2/TPS chưa giao

   

  Mã lớp: A2/TPS

  Lớp dạy: 2

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Trường Chinh, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T9/GV chưa giao

   

   

  Mã Lớp: T9/GV

  Lớp: 9

  Môn: Toán (Thi trường chuyên)

  ĐC: Nguyễn Oanh, Gò Vấp

  Mức lương: 6.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A12/TB chưa giao

   

  Mã lớp: A12/TB

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Trường Chinh, Tân Bình

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A2/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A2/TP

  Lớp dạy: 2

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Trường Chinh, Tân Phú

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 2/PN chưa giao

   

  Mã Lớp: 2/PN

  Lớp dạy: 2

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Hồ Văn Huê, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 3/TP chưa giao

   

  Mã Lớp: 3/TP

  Lớp dạy: 3

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Hoà Bình, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HC/GV chưa giao

   

  Mã việc: HC/GV

  Công việc: Tư vấn bán hàng

  ĐC: Phan Huy Ích, P12, Gò Vấp

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  TG: 1 buổi/ngày (Sáng hoặc chiều)

  Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • HC/TP chưa giao

   

   

  Mã việc: HC/TP

  Công việc: Hành chánh văn phòng

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 4.000.000 đ/tháng
  TG: Giờ hành chánh, 6 ngày/tuần

  Ghi chú: Đã tốt Nghiệp hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HC/TP2 chưa giao

   

   

  Mã việc: HC/TP2

  Công việc: Hành chánh văn phòng

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng
  TG: Sáng hoặc chiều (6 buổi/tuần)

  Ghi chú: Đã tốt nghiệp hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • ACB/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: ACB/BTA

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn: Tiếng Anh Cơ Bản

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • V9/Q5 chưa giao

   

   

  Mã lớp: V9/Q5

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Văn 

  ĐC: Nguyễn Trãi, Q5

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • T9/BT chưa giao

   

  Mã lớp: T9/BT

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A9/Q10

  Lớp dạy: 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lý Thái Tổ, Q10

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • L10/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: L10/Q1

  Lớp dạy: 10

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Nguyễn Cư Trinh, Q1

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Gíao Viên/Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • PI/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: PI/Q7

  Lớp dạy: 2

  Môn: Đàn PIANO, 

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Q7

  Lương: 6.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Yêu cầu: Gia sư biết Tiếng Anh

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q12

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  ĐC: Gần Ngã Tư Ga, Q12

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TGian: Tối sắp xếp hoặc T7, CNhật

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối SX hoặc T7, CN

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A12/TP chưa giao

   

  Mã Lớp: A12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Mức lương: 4.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • OR/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: OR/BTA

  Lớp: Đàn ORGAN

  Môn: Đàn ORGAN

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp (1h/buổi)

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • GUI/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: GUI/BTA

  Lớp: Đàn Guitar

  Môn: Đàn Guitar

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp (1h/buổi)

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • GUI/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: GUI/BTA

  Lớp: Đàn Guitar

  Môn: Đàn Guitar

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Bình Tân

  Mức lương: 100.000đ/1 giờ

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • OR/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: OR/BTA

  Lớp: Đàn Organ

  Môn: Đàn Organ

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp (1h/buổi)

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • H12/GV chưa giao

   

  Mã lớp: H12/GV

  Lớp dạy: 12

  Môn: Hoá

  ĐC: Phan Huy Ích, Gò Vấp

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • PI/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: PI/BTA

  Lớp: Đàn PIANO

  Môn: Đàn PIANO

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp (1h/buổi)

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • PI/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: PI/BTA

  Lớp: Đàn PIANO

  Môn: Đàn PIANO

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp (1h/buổi)

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH11/TD chưa giao

   

  Mã lớp: TLH11/TD

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức

  Mức lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: SV nữ (Thi ĐH đạt 9đ môn Toán)

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A4/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: A4/Q7

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: thoả thuận cao

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối

  Yêu cầu: Giáo viên ngoại quốc

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A6/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A6/BTA

  Lớp dạy: 6

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Sau 18h hoặc tối hoặc Chủ Nhật

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A12/Q9 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A12/Q9

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q9

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Buổi: 2 buổi/tuần (có thể gộp 1 buổi)
  TG: Thứ 7, Chủ Nhật hoặc tối sx

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB7/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: BB7/TP

  Lớp dạy: 7

  Môn: Báo bài

  ĐC: Vườn Lài, Tân Phú

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • BB7/TPS chưa giao

   

  Mã lớp: BB7/TP

  Lớp dạy: 7

  Môn: Báo bài

  ĐC: Vườn Lài, Tân Phú

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • T10/Q11S chưa giao

   

  Mã lớp: T10/Q11S

  Lớp dạy: 10

  Môn: Toán

  ĐC: Lạc Long Quân, Q11

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc CNhật

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

   

  xem chi tiết

 • 3/Q12 chưa giao

   

  Mã Lớp: 3/Q12

  Lớp: 3 và 2

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Phan Văn Hớn, Q12 (cầu Tham Lương)

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HLT/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: HLT/TP

  Lớp dạy: Ôn thi

  Môn: Hoá học

  ĐC: Khuông Việt, Tân Phú

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • VLT/Q10 chưa giao

   

   

  Mã Lớp: VLT/Q10

  Lớp dạy: Luyện thi

  Môn: Văn

  ĐC: Cách Mạng Tháng 8, Q10

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TGian: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • S12/GV chưa giao

   

   

  Mã lớp: S12/GV

  Lớp dạy: 12

  Môn: Sinh

  ĐC: Phan Huy Ích, Gò Vấp

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 4n2/TB chưa giao

   

  Mã Lớp: 4n2/TB

  Lớp dạy: 4 và 2

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Hồng Lạc, Tân Bình

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TGian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • S11/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: S11/BTA

  Lớp dạy: 11 lên 12

  Môn: Sinh

  ĐC: Kinh Dương Vương, Bình Tân

  Lương: 2.000.000đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • 5/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: 5/BTA

  Lớp dạy: 5

  Môn: Báo bài

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Bình Tân

  Lương: 1.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối  sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

A2/TP chưa giao