• 2/TP chưa giao

     

    Mã lớp: 2/TP

    Lớp dạy: 2

    Môn dạy: Báo bài

    ĐC: Trường Chinh, Tân Phú

    Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

    Số buổi: 5 buổi/tuần

    TG: Tối sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên nữ

    ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

    xem chi tiết

  • 5/Q5 chưa giao

     

    Mã lớp: 5/Q5

    Lớp dạy: 5

    Môn: Báo bài

    ĐC: Hồng Bàng, Q5

    Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

    Số buổi: 5 buổi/tuần

    TG: Tối sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên nữ

    ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

     

    xem chi tiết

  • 7/BTA chưa giao

     

    Mã lớp: 7/BTA

    Lớp: 7

    Môn: Toán Lý, phụ báo bài

    ĐC: Tên Lửa, BìnhTân

    Lương: 2.000.000 đ/tháng

    Buổi: 5 buổi/tuần
    TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • LA/BTA chưa giao

     

    Mã lớp: LA/BTA

    Lớp dạy: Hs 5 tuổi (2 hs)

    Môn: Toán, Tập Viết

    ĐC: Tên Lửa, Bình Tân

    Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần
    TG: Sau 18h hoặc tối sắp xếp

    Ghi chú: Nữ

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • A4/Q10 chưa giao

     

    Mã lớp: A4/Q10

    Lớp dạy: 4

    Môn: Tiếng Anh

    ĐC: Điện Biên Phủ, Q10

    Mức lương: 800.000 đ/tháng

    Số buổi: 2 buổi/tuần
    TG: Sáng T7, Chủ Nhật (1.5h/buổi)

    Ghi chú: Sinh viên nữ

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • TLH8/BTAS chưa giao

     

    Mã lớp: TLH8/BTAS

    Lớp dạy: 8

    Môn: Toán, Lý Hoá

    ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

    Lương: 900.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần

    TG: Tối sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên nữ

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • T7/Q7 chưa giao

     

    Mã lớp: T7/Q7

    Lớp dạy: 7

    Môn: Toán

    ĐC: Nguyễn Lương Bằng, Q7

    Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần
    TG: 17h15 - 18h45 sắp xếp

    Ghi chú: Nữ

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • BB7/GV chưa giao

     

    Mã lớp: BB7/GV

    Lớp dạy: 7

    Môn: Báo bài

    Đc: Dương Quảng Hàm, Gò Vấp

    Lương: 1.500.000 đ/tháng

    Số buối: 5 buổi/tuần

    TGian: Chiều hoặc tối sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • 5/BTA chưa giao

     

    Mã lớp: 5/BTA

    Lớp dạy: 5

    Môn: Toán, Tiếng Việt

    ĐC: Mã Lò, Bình Tân

    Lương: 1.800.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần

    TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

    Ghi chú: Nữ

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • T12/Q2 chưa giao

     

     

    Mã lớp: T12/Q2

    Lớp dạy: 12

    Môn: Toán

    ĐC: Trần Não, Q2

    Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

    Số buổi: 2 buổi/tuần
    TG: Tối sắp xếp

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • A11/Q12 chưa giao

     

    Mã lớp: A11/Q12

    Lớp dạy: 11

    Môn dạy: Tiếng Anh

    ĐC: Nguyễn ẢnhThủ, Q12

    Lương: 1.800.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần
    TG: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

    Ghi chú: GV/Sinh viên

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • TL6/Q7 chưa giao

     

    Mã lớp: TL6/Q7

    Lớp dạy: 6

    Môn: Toán, Lý

    ĐC: Khu Him Lam, Q7

    Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần
    TG: Sau 18h hoặc tối sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên nữ

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • 4/Q10A chưa giao

     

    Mã lớp: 4/Q10A

    Lớp dạy: 4

    Môn: Toán, TV (bằng tiếng Anh)

    ĐC: Sư Vạn Hạnh, Q10

    Lương GV: 3.000.000 đ/tháng

    Lương SV: 2.000.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần
    TG: Tối sắp xếp hoặcT7 Chủ Nhật

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • TLH8/Q10 chưa giao

     

    Mã lớp: TLH8/Q10

    Lớp dạy: 8

    Môn: Toán, Lý, Hoá

    ĐC: Ngô Gia Tự, Q10

    Lương: 1.300.000 đ/tháng

    Số buổi: 4 buổi/tuần

    TG: Tối hoặc sáng sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • TL7/Q10A chưa giao

     

    Mã lớp: TL7/Q102

    Lớp dạy: 7

    Môn: Toán, Lý (dạy bằng tiếng Anh)

    ĐC: Đường 3/2, P12, Q10

    Lương: 3.500.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần

    TG: Tối sắp xếp

    Ghi chú: Nữ

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • TL7/Q8 chưa giao

     

    Mã lớp: TL7/Q8

    Lớp dạy: 7

    Môn: Toán, Lý

    Đc: Phạm Hùng, Q8

    Lương: 1.000.000 đ/tháng

    Số buối: 3 buổi/tuần

    TGian: Sáng hoặc tối sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên nữ

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • S12/GV chưa giao

     

     

    Mã lớp: S12/GV

    Lớp dạy: 12

    Môn: Sinh

    Đc: Dương Quảng Hàm, Gò Vấp

    Lương: 3.000.000 đ/tháng

    Số buối: 3 buổi/tuần

    TGian: Sắp xếp

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • 4/Q2 chưa giao

     

    Mã lớp: 4/Q2

    Lớp dạy: 4

    Môn: Toán, Tiếng Việt

    ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q2

    Mức lương: 800.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần

    TG: Tối sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên

    ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

    xem chi tiết

  • A12/TP chưa giao

     

    Mã lớp: A12/TP

    Lớp: 12

    Môn: Tiếng Anh

    ĐC: Âu Cơ, Tân Phú

    Lương: 800.000 đ/tháng

    Buổi: 2 buổi/tuần
    TG: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

    Ghi chú: Sinh viên

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • A7/PN chưa giao

     

    Mã lớp: A7/PN

    Lớp dạy: 7

    Môn dạy: Tiếng Anh

    ĐC: Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận

    Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

    Số buổi: 2 buổi/tuần

    TG: Sáng T7, Chủ nhật

    Ghi chú: Sinh viên

    ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

    xem chi tiết

  • PI/TB chưa giao

     

     

    Mã lớp: PI/TB

    Lớp dạy: Đàn PIANO

    ĐC: Âu Cơ, Tân Bình

    Lương: 2.000.000 đ/tháng

    Buổi: 2 buổi/tuần
    TG: Sắp xếp

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • HOA/Q7 chưa giao

     

     

    Mã lớp: HOA/Q7

    Lớp dạy: 11

    Môn: Tiếng Hoa

    ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Q7

    Lương: 2.000.000 đ/tháng

    Số buổi: 2 buổi/tuần

    TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • T12/TB chưa giao

     

    Mã lớp: T12/TB

    Lớp: 12

    Môn: Toán

    ĐC: Trường Chinh, Tân Bình

    Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

    Số buổi: 2 buổi/tuần
    TG: Chiều hoặc tối

    Ghi chú: Nữ

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • T12/Q2S chưa giao

     

    Mã lớp: T12/Q2S

    Lớp: 12 (HS Trường chuyên)

    Môn: Toán

    ĐC: Trần Não, Q2

    Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

    Số buổi: 2 buổi/tuần
    TG: Tối sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

     

    xem chi tiết

  • TA8/TD chưa giao

     

     

    Mã Lớp: TA8/TD

    Lớp: 8

    Môn: Toán, Tiếng Anh

    ĐC: Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, TĐ

    Lương: 1.200.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần

    TGian: Tối sắp xếp hoặc T7, CNhật

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • T11/BTA chưa giao

     

    Mã lớp: T11/BTA

    Lớp dạy: 11

    Môn: Toán

    ĐC: Nguyễn Thị Tú, Bình Tân

    Lương: 1.800.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần

    TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

    Ghi chú: Nữ

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • A8/Q12 chưa giao

     

    Mã lớp: A8/Q12

    Lớp dạy: 8

    Môn dạy: Tiếng Anh 

    ĐC: Gần Ngã Tư Ga, Q12

    Mức lương GV: 1.500.000 đ/tháng

    Mức lương SV: 800.000 đ/tháng

    Số buổi: 2 buổi/tuần
    TGian: Ngày hoặc tối hoặc T7, CNhật

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • 2/BT chưa giao

     

    Mã lớp: 2/BT

    Lớp dạy: 2

    Môn: Báo bài

    ĐC: Đường D3, P25, Bình Thạnh

    Mức lương:  1.000.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần
    TG: Tối sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • A8/TP chưa giao

     

    Mã lớp: A8/TP

    Lớp dạy: 8

    Môn dạy: Tiếng Anh 

    Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

    Mức lương GV: 1.800.000 đ/tháng

    Mức lương SV: 1.200.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần
    Thời gian: Linh động sắp xếp

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • TLH12/Q1 chưa giao

     

     

    Mã lớp: TLH12/Q1

    Lớp dạy: 12

    Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

    ĐC: Cách Mạng Tháng Tám, Q1

    Lương: 4.000.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần

    TG: Sắp xếp

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • P/Q7 chưa giao

     

     

    Mã lớp: P/Q7

    Lớp dạy: 1

    Môn: Tiếng Pháp Cơ Bản

    ĐC: Phạm Hữu Lầu, Q7

    Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

    Số buổi: 5 buổi/tuần
    TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

    Ghi chú: GV hoặc Sinh viên

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • N/TP chưa giao

     

     

    Mã lớp: N/TP

    Lớp dạy: Tiếng Nhật

    ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

    Lương GV: 1.600.000 đ/tháng

    Lương SV: 800.000 đ/tháng

    Số buổi: 2 buổi/tuần

    TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

     

    xem chi tiết

  • Đ/TP chưa giao

     

     

    Mã lớp: Đ/TP

    Lớp dạy: Tiếng Đức

    Môn: Tiếng Đức

    ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

    Lương: Thoả thuận

    Số buổi: 3 buổi/tuần

    TG: Sắp xếp

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • A3/TPS chưa giao

     

    Mã lớp: A3/TPS

    Lớp: 2 lên 3

    Môn: Tiếng Anh

    ĐC: Trường Chinh, Tân Phú

    Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần
    TG: Sắp xếp

    Ghi chú: Sinh viên nữ

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • TLH8/BT chưa giao

     

    Mã lớp: TLH8/BT

    Lớp dạy: 8

    Môn: Toán, Lý, Hoá

    ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, BìnhThạnh

    Lương: 1.100.000 đ/tháng

    Số buối: 3 buổi/tuần

    TGian: Chiều hoặc tối

    Ghi chú: Sinh viên Nữ

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • A10/BT chưa giao

     

     

    Mã lớp: A10/BT

    Lớp dạy: 10

    Môn: Tiếng Anh

    ĐC: Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh

    Số buổi: 2 buổi/tuần

    Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

    TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

    ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

    xem chi tiết

  • TL6/GV chưa giao

     

    Mã lớp: TL6/GV

    Lớp dạy: 6

    Môn: Toán, Lý

    Đc: Thống Nhất, P16, Gò Vấp

    Lương SV: 2.500.000 đ/tháng

    Lương GV: 3.500.000 đ/tháng

    Số buối: 5 buổi/tuần

    TGian: Tối sắp xếp

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • BB6/BTA chưa giao

     

    Mã lớp: BB6/BTA

    Lớp dạy: 6

    Môn dạy: Báo bài

    ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

    Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

    Số buổi: 5 buổi/tuần

    TG: Sau 18h hoặc tối

    Ghi chú: Sinh viên nữ

    ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

    xem chi tiết

  • 3/BC chưa giao

     

     

    Mã lớp: 3/BC

    Lớp dạy: 3

    Môn: Toán, Tiếng Việt

    ĐC: Quốc Lộ 50-Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh

    Lương: 2.000.000 đ/tháng

    Số buổi: 3 buổi/tuần

    TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

    ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

    xem chi tiết

  • TV5/Q5 chưa giao

     

     

    Mã lớp: TV5/Q5

    Lớp dạy: 5

    Môn: Tiếng Việt

    ĐC: Hùng Vương, Q5

    Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

    Số buổi: 2 buổi/tuần
    TG: Thứ Bảy, Chủ Nhật

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

  • T12/BT chưa giao

     

    Mã lớp: T12/BT

    Lớp: 12

    Môn: Toán

    ĐC: Ngô Tất Tố, P22, Bình Thạnh

    Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

    Số buổi: 2 buổi/tuần
    TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

    Ghi chú: GV/Sinh viên nữ

    ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

    xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

A2/TP chưa giao TLH12/Q1 chưa giao