• BB8/TD chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH8/TD

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa (báo bài)

  Địa chỉ: Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V6/PN chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: V6/PN

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp 

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 1/GV chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 1/GV

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Nguyễn Oanh, P17, Gò Vấp

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc CN

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T3/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T3/Q7

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sau 17h30 hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 2/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 2/Q7

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Báo bài (có kèm tiếng Anh)

  Địa chỉ: Lê Văn Lương, Tân Quy, Q7

  Mức lương Giáo viên: 1.800.000 đ/tháng

  Mức lương Sinh viên: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L12/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: L12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P19, Bình Thạnh

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L11/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: L11/Q7

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Q7

  Mức lương Giáo Viên: 1.000.000 đ/tháng

  Mức lương Sinh viên: 500.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chủ Nhật sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 5/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 5/BT

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P27, Bình Thạnh

  Mức lương GV nữ: 2.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 1.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối hoặc CN sắp xếp 

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T9/TD chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: T9/TD

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Bình Chiểu, Thủ Đức (gần KCN Sóng Thần)

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A4/Q5 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A4/Q5

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Quận 5

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: T7, CN hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Có thể nhận sinh viên có kinh nghiệm

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AMN/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: AMN/TP

  Lớp dạy: Mầm non

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Âu Cơ, Tân Phú

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A6/Q10 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A6/Q10

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Q10

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều tối hoặc T7, CN

  Ghi chú: Có thể nhận sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AMN/Q5 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: AMN/Q5

  Lớp dạy: Mầm non

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Ngô Gia Tự, Quận 5

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: T7, CN hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc Sinh viên có kinh nghiệm

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A5/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A5/TP

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối hoặc T7, CN sắp xếp 

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH10/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH10/BTA

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân

  Mức lương Giáo Viên: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương Sinh Viên: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T10/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: T10/TP

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Tân Kỳ Tân Quý, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T11/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T11/TB

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, P1, TB

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB8/Q10 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB8/Q10

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Q10

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Chiều tối hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH10/Q12 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH10/Q12

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Nguyễn Văn Qúa, Q12

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Sau 17h30 hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A10/Q1 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A10/Q1

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, Q1 (gần Q5)

  Mức lương GV nữ: 2.000.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB6/Q4 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: BB6/Q4

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • LLT/HM chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: LLT/HM

  Lớp dạy: Luyện thi Đại học

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Lê Thị Hà, Hóc Môn

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối Sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ (Có thể nhận Sinh viên)

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A10/Q8 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A10/Q8

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Phạm Thế Hiển, Q8 (gần cầu chữ Y)

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ (có thể nhận sinh viên, lương: 1,5tr)

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 1/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 1/BTA

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Bình Tân

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Chiều T357 hoặc Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TL9/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TL9/BTA

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý

  Địa chỉ: Bà Hom, Tân Tạo A, Bình Tân

  Mức lương GV: 2.000.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc CN

  Yêu cầu: Nữ 

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TL12/Q9 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TL12/Q9

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán, Lý

  Địa chỉ: Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Q9

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần (3h/buổi)
  Thời gian dạy: Chiều CN

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TL8/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TL8/BTA

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý

  Địa chỉ: Bình Tân (Ngã tư Bốn Xã)

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng T6,7,CN sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • ALT/HM chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: ALT/HM

  Lớp dạy: Luyện thi Đại học

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Lê Thị Hà, Hóc Môn

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối Sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB8/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB8/BTA

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Tân Kỳ Tân Qúy, Bình Tân

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Chiều tối hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • TTV5/Q12 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TTV5/Q12

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Toán-Tiếng Việt

  Địa chỉ: Lê Văn Khương, Thới An, Q12 (gần QL1A)

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc CN

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • L11/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: L11/TB

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Vật Lý

  Địa chỉ: Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • VT/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: VT/TP

  Lớp dạy: Vi tính căn bản

  Môn dạy: Word, Excel...

  Địa chỉ: Tân Kỳ Tân Qúy,Tân Phú

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB6/BC chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB6/BC

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc, (gần Chợ Vĩnh Lộc)

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Sáng sắp xếp

  Ghi chú: Nữ (có thể nhận sinh viên)

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T12/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Vườn Lài, Tân Phú

  Mức lương GV nữ: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày CN, chiều hoặc tối T2, T7 sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • 5/Q1 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: 5/Q1

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Pasteur, Q1

  Mức lương : 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • BB6/Q4-2 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB6/Q4

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Đoàn Văn Bơ, Q4 (gần cầu Calmette)

  Mức lương GV: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH8/Q2 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH8/Q2

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Thảo Điền, Q2

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • TLH9/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH9/BTA

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Tân Kỳ Tân Qúy- QL 1A

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB2/Q4 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: BB2/Q4

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều tối hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • Ti12/PN chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: Ti12/PN

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Tin học

  Địa chỉ: Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A3/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A3/BTA

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Bình Long, Bình Tân

  Mức lương: 900.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Chiều tối hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • T12/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: An Lạc, Bình Tân

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T12/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: T12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Gò Dầu, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V12/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: V12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Gò Dầu, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • S12/Q12 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: S12/Q12

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Sinh

  Địa chỉ: Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, Q12

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chủ Nhật sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A12/PN chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A12/PN

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 1/TD chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 1/TĐ

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: báo bài

  Địa chỉ: KDC Him Lam, Trường Thọ, Thủ Đức

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: giáo viên nữ đứng tuổi, kinh nghiệm

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T11/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T11/Q7

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Q7

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • T6/Q4 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: T6/Q4

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều T2346 hoặc sáng T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên