• A11/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: A11/BT

  Lớp dạy: 11

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P19, BT

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc sáng sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 3/Q7 chưa giao

   

   

  Mã Lớp: 3/Q7

  Lớp dạy: Lên 3

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Q7

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH10/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH10/Q1

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Nguyễn Cư Trinh, Q1

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: SV nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • PI/TB chưa giao

   

  Mã lớp: PI/TB

  Lớp dạy: Hs Tiểu học

  Môn: Đàn PIANO

  ĐC: Hồng Lạc, Tân Bình

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TTV2/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: TTV2/Q10

  Lớp dạy: Lên 2

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • N/TB chưa giao

   

  Mã Lớp: N/TB

  Lớp dạy: Tiếng Nhật

  Môn: Tiếng Nhật

  ĐC: Âu Cơ, Tân Bình

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Linh động sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB6/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: BB6/BTA

  Lớp dạy: Lên 6

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Bình Tân

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Linh động sắp xếp

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh Viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • ACB/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: ACB/Q1

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn: Tiếng Anh Cơ Bản

  ĐC: Mạc Đĩnh Chi, ĐaKao, Q1

  Mức lương: 900.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh Viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

   

  xem chi tiết

 • HC/TP chưa giao

   

   

  Mã việc: HC/TP

  Công việc: Hành chánh văn phòng

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 4.000.000 đ/tháng
  TG: Giờ hành chánh, 6 ngày/tuần

  Ghi chú: Đã tốt Nghiệp hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HC/TP2 chưa giao

   

   

  Mã việc: HC/TP2

  Công việc: Hành chánh văn phòng

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng
  TG: Sáng hoặc chiều (6 buổi/tuần)

  Ghi chú: Đã tốt nghiệp hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • HC2/TP chưa giao

   

   

   

  Mã việc: HC2/TP

  Công việc: Hành chánh văn phòng

  ĐC: Quận Tân Phú

  Mức lương: 6.000.000đ/tháng
  TG: Giờ hành chánh

  Ghi chú: Ưu tiên giỏi Anh văn

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • ACB/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: ACB/BTA

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn: Tiếng Anh Cơ Bản

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối SX hoặc T7, CN

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HC/GV chưa giao

   

  Mã việc: HC/GV

  Công việc: Nhân viên Kinh Doanh

  ĐC: Phan Huy Ích, P12, Gò Vấp

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  TG: 1 buổi/ngày (Sáng hoặc chiều)

  Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • GUI/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: GUI/BTA

  Lớp: Đàn Guitar

  Môn: Đàn Guitar

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp (1h/buổi)

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T12/Q2S chưa giao

   

  Mã lớp: T12/Q2S

  Lớp: 11 lên 12

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q2

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Linh động sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/VL chưa giao

   

  Mã lớp: A9/VL

  Lớp dạy: 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Qúach Điêu, Vĩnh Lộc A, BC

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc CNhật

  Ghi chú: GV/SV nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 2/PN chưa giao

   

  Mã Lớp: 2/PN

  Lớp dạy: 2

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Hồ Văn Huê, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T9/BT chưa giao

   

  Mã lớp: T9/BT

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • ALT/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: ALT/TP

  Lớp dạy: 12 ôn thi

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q12

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  ĐC: Gần Ngã Tư Ga, Q12

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TGian: Tối sắp xếp hoặc T7, CNhật

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • OR/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: OR/BTA

  Lớp: Đàn ORGAN

  Môn: Đàn ORGAN

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp (1h/buổi)

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • PI/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: PI/BTA

  Lớp: Đàn PIANO

  Môn: Đàn PIANO

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp (1h/buổi)

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A4/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: A4/Q7

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: thoả thuận cao

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối

  Yêu cầu: Giáo viên ngoại quốc

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A6/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A6/BTA

  Lớp dạy: 6

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Sau 18h hoặc tối hoặc Chủ Nhật

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 3/Q12 chưa giao

   

  Mã Lớp: 3/Q12

  Lớp: 3 và 2

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Phan Văn Hớn, Q12 (cầu Tham Lương)

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A12/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A12/Q7

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Q7

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • H12/BTA chưa giao

   

   

  Mã Lớp: H12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn: Hoá

  ĐC: Tên Lửa, Bình Tân

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 3/TP chưa giao

   

  Mã Lớp: 3/TP

  Lớp dạy: 3

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Hoà Bình, Tân Phú

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/Q10 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/Q10

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Thành Thái, Q10

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • Le1/Q4 chưa giao

   

   

  Mã lớp: Le1/Q4

  Lớp dạy: Lá Lên 1

  Môn: Tập đọc, Viết...

  ĐC: Tôn Thất Thuyết, Q4

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Linh động sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A12/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: A12/Q3

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Cách Mạng Tháng Tám, Q3

  Mức lương: 3.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A3/TB chưa giao

   

  Mã lớp: A3/TB

  Lớp dạy: 3

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Âu Cơ, Tân Bình

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Linh động sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • L9/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: L9/Q10

  Lớp dạy: 9

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Lý Thường Kiệt, Q10

  Lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T12/Q2 chưa giao

   

  Mã lớp: T12/Q2

  Lớp dạy: 11 lên 12

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q2

  Lương: 1.800.000đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • A2/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A2/Q10

  Lớp dạy: 2

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A12/BTA chưa giao

   

   

  Mã Lớp: A12/BTA

  Lớp: 11 lên 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: An Lạc, Bình Tân

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TGian: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

A2/TP chưa giao BB6/BTA chưa giao