• LE1/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: Le1/Q5

  Lớp dạy: Lá lên  1

  Môn dạy: Tập  đọc, Viết

  ĐC: Ngô Quyền, Q5

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ có kinh nghiệm

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 3/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: 3/Q8

  Lớp dạy: 2 lên 3

  Môn dạy: Báo bài, Tiếng Anh

  ĐC: Tạ Quang Bửu, P5, Q8

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Gíao viên hoặc Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • AVGT/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: AVGT/Q5

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp

  ĐC: Trần Hưng Đạo, P7, Q5

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • HN/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: HN/HM

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Hoa

  ĐC: Quốc Lộ 22, Hóc Môn

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • VT/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: VT/Q5

  Lớp dạy: 7

  Môn: Vi tính (Powerpoint, Excel)

  ĐC: An Dương Vương, Q5

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần (2,5h/buổi)

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T12/Q1 chưa giao

   

   

  Mã lớp: T12/Q1

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Trần Quang Khải, Tân Định, Q1

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH8/HM chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/HM

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Quốc Lộ 22, Hóc Môn

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • H12/BT chưa giao

   

  Mã lớp: H12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: Bạch Đằng, Bình Thạnh

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • H12/Q2 chưa giao

   

  Mã lớp: H12/Q2

  Lớp dạy: 11 lên 12

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: Q2, gần cầu Sài Gòn

  Mức lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL7/Q4 chưa giao

   

  Mã lớp: TL7/Q4

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A5/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A5/TP

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Ngày T7,CN sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A5/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A5/Q10

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Quận 10

  Mức lương: 1.100.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Ngày T7, CN hoặc các tối

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A6/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A6/TP

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối hoặc T7,CN

  Ghi chú: Giáo viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • LE1/BT chưa giao

   

  Mã lớp: LE1/BT

  Lớp dạy: Lá lên 1

  Môn dạy: Tập đọc, viết

  ĐC: Lê Quang Định, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sau 17h hoặc Tối

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • HN2/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: HN2/TP

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Tiếng Hoa

  ĐC: Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG:  Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L12/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: L12/HM

  Lớp dạy: 11 lên 12

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Trung Chánh, Hóc Môn

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • BB6/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: BB6/Q1

  Lớp dạy: 6 

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Sương Nguyệt Ánh, Q1

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 6 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối Sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • Le2/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: Le2/TP

  Lớp dạy: 1 lên 2

  Môn dạy: Kèm bài, Tiếng Anh

  ĐC: Hoà Bình, Hiệp Tân, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG:  Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • MN/GV chưa giao

   

   

  Mã lớp: MN/GV

  Lớp dạy: Giữ bé 1 tuổi

  ĐC: Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp

  Mức lương: 4tr đ/tháng + cơm trưa

  TG: Từ 8H30 - 16H30 (T2 đến T6)

  Yêu cầu: Nữ, tốt nghiệp SP mầm non

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 7 lên 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Sơn, Tân Phú

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL7/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: TL7/Q7

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Q7

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V7/PN chưa giao

   

  Mã lớp: V7/PN

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Trần Kế Xương, Phú Nhuận

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL7/PN chưa giao

   

  Mã lớp: TL7/PN

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: Trần Kế Xương, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.100.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/Q3 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/Q3

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Đình Chiểu, Q3

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A6/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: A6/Q1

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Đinh Tiên Hoàng, Q1

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A2/GV chưa giao

   

  Mã lớp: A2/GV

  Lớp dạy: 1 lên 2

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Phan Huy Ích, Gò Vấp

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T6/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: T6/Q7

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc Tối sắp xếp

  Yêu cầu: GV Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH9/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH9/TP

  Lớp dạy: 8 lên 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Tây Thạnh, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • LLT/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: LLT/Q12

  Lớp dạy: LTDH

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Trường Chinh, Q12 (cầu Tham Lương)

  Mức lương: 150.000 đ/buổi

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Giaó viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • BB6/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: BB6/Q12

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Tân Thới Hiệp, Q12 (gần Metro)

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc Tối sắp xếp

  Yêu cầu: GV hoặc SV Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T8/Q3 chưa giao

   

   

  Mã lớp: T8/Q3

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Kỳ Đồng, Q3

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần 

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T12/BT chưa giao

   

  Mã lớp: T12/BT

  Lớp dạy: 11 lên 12

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Nguyễn Xí, Bình Thạnh

  Mức lương GV nữ: 1.400.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/HM

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Quốc Lộ 22, Hóc Môn

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần 

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLT/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: TLT/Q12

  Lớp dạy: LTDH

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Trường Chinh, Q12 (cầu Tham Lương)

  Mức lương: 150.000 đ/buổi

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Giaó viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • H12/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: H12/TB

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: Âu Cơ, Tân Bình

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc Chủ Nhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A11/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: A11/BTA

  Lớp dạy: 10 LÊN 11

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L12/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: L12/Q3

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Lê Văn Sỹ, Q3

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T12/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: T12/Q12

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Ngã tư Ga, Q12

  Mức lương: 2.4tr/tháng (200k/buổi)

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L12/Q11 chưa giao

   

   

  Mã lớp: L12/Q11

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Đường 3/2, Q11

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A9/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/Q7

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Q7 (cầu Phú Xuân)

  Mức lương: 350.000 đ/buổi

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa Chiều hoặc tối hoặc CNhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V9/Q2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: V9/Q2

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Q2 (gần cầu Sài Gòn)

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • LH8/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: LH8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Lý, Hoá

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • AVGT/PN chưa giao

   

   

  Mã lớp: AVGT/PN

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp

  ĐC: Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V9/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: V9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Luỹ Bán Bích, Tân Phú

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • C1/TP chưa giao

   

  Mã lớp: C1/TP

  Lớp dạy: Tiểu học

  Môn dạy: Kèm bài

  Địa chỉ: Tân Hương, Tân Phú

  Mức lương: 3.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 6 ngày/tuần
  TG: Giờ hành chánh

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • LE1/TP chưa giao

   

  Mã lớp: LE1/TP

  Lớp dạy: Lá lên 1

  Môn dạy: Tập đọc, Viết

  ĐC: Luỹ Bán Bích, Tân Phú

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A9/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/BT

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Bạch Đằng, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa Chiều hoặc tối hoặc CNhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L12/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: L12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Tân Phú

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc CNhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A11/TB chưa giao

   

  Mã lớp: A11/TB

  Lớp dạy: 10 lên 11

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Hoàng Hoa Thám, Tân Bình

  Mức lương GV: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG:  Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T7/BT chưa giao

   

  Mã lớp: T7/BT

  Lớp dạy: 6 lên 7

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P19, BThạnh

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên