• A11/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A11/BT

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Giáo viên hoặc sinh viên nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 1/Q1 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 1/Q1

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Cô Giang, Q1

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: T6, T7, CN sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L12/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: L12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Vật Lý

  Địa chỉ: Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp (T2,4) hoặc chiều T6

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V12/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: V12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Gò Dầu, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T12/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: T12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Gò Dầu, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L11/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: L11/TB

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Vật Lý

  Địa chỉ: Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • H11/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: H11/TB

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Hóa học

  Địa chỉ: Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A6/Q10 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A6/Q10

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Q10

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều tối hoặc T7, CN

  Ghi chú: Có thể nhận sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A7/TĐ chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A7/TĐ

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Bình Chiểu, Thủ Đức (khu Sóng Thần)

  Mức lương GV nữ: 2.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • S12/Q12 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: S12/Q12

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Sinh

  Địa chỉ: Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, Q12

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chủ Nhật sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A4/Q5 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A4/Q5

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Quận 5

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: T7, CN hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Có thể nhận sinh viên có kinh nghiệm

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Luỹ Bán Bích, Tân Phú

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A12/PN chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A12/PN

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L12/BTA-S chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: L12/BTA-S

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Vật Lý

  Địa chỉ: Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A12/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A12/TB

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình

  Mức lương GV: 1.800.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T-TV4/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T-TV4/BT

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Toán - Tiếng Việt

  Địa chỉ: Thanh Đa, Bình Thạnh

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB7/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB7/BT

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: XVNTĩnh, P24, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.000.000  đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB6/NB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB6/NB

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè (cầu Phú Xuân)

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: chiều tối hoặc tối sắp xếp 

  Ghi chú: Có thể nhận sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AVGT/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: AVGT/TB

  Lớp dạy: Tiếng Anh 

  Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp căn bản

  Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Bình

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  Thời gian dạy: Sắp xếp (ưu tiên chiều, tối)

  Ghi chú: Có thể học tại nhà Gia sư

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH12/Q3 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: TLH12/Q3

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: ToánLý, Hóa

  Địa chỉ: Lê Văn Sỹ, Q3

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối hoặc T7, CN sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH10/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH10/TB

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Tân Bình

  Mức lương GV nữ: 2.000.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V8/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: V8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Tân Kỳ Tân Qúy, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Thứ 7, Chủ Nhật sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 5/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 5/Q7

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Toán - Tiếng Việt

  Địa chỉ: Nguyễn Thị Thập, Q7

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A6/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A6/TB

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Tân Bình

  Mức lương: 900.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB6/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 6/BTA

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Tân Kỳ Tân Qúy, Bình Tân

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng hoặc tối sắp xếp 

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • H12/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: H12/Q7

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hoá

  Địa chỉ: Nguyễn Thị Thập (Cầu Him Lam), Q7

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A5/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A5/TP

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ:  Lê Trọng Tấn, Bình Tân

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối 246 hoặc sắp xếp 

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH8/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: TLH8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P22, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp 

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB6/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB6/TP

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương GV nữ: 3.000.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • T6/Q6 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T6/Q6

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Hậu Giang, Q6

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TL10/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TL10/TB

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý

  Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Bình

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L12/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: L12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc Chủ nhật

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB1/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB1/TB

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Hồng Lạc, Tân Bình

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB4/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB4/BTA

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Hương lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 900.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp 

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH8/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Tân Kỳ Tân Qúy, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều tối hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V8/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: V8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB8/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB8/BTA

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: chiều tối hoặc tối sắp xếp 

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V6/Q4 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: V6/Q4

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều T2346 hoặc sáng T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH10/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH10/Q7

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Q7

  Mức lương Giáo viên: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương Sinh viên: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH8/GV chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH8/GV

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Phan Huy Ích, P12, Gò Vấp

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp 

  Ghi chú: Sinh viên hoặc người đã tốt nghiệp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 1/TD chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 1/TĐ

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: báo bài

  Địa chỉ: KDC Him Lam, Trường Thọ, Thủ Đức

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: giáo viên nữ đứng tuổi, kinh nghiệm

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T11/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T11/Q7

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Q7

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • T12/GV chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T12/GV

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Thống Nhất, Gò Vấp

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp (sau 5h30)

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TL6/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TL6/BT

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán, Lý

  Địa chỉ: Nơ Trang Long, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng hoặc tối sắp xếp 

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A11/GV chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A11/GV

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Phan Huy Ích, Gò Vấp

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa hoặc chiều T6

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH10/HM chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: TLH10/HM

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Song Hành QL22, Hóc Môn

  Mức lương: 2.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7,CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • T6/Q4 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: T6/Q4

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều T2346 hoặc sáng T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TL6/PN chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: TL6/PN

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán, Lý

  Địa chỉ: Hồ Văn Huê, Phú Nhuận

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T12/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Tên Lửa, Bình Trị Đông, Bình Tân

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp 

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • L12/Q5 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: L12/Q5

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy:

  Địa chỉ: Hùng Vương, Q5

  Mức lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên