• BB2/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB2/TB

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Hồng Lạc, P11, Tân Bình

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L11/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: L11/BT

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình Thạnh

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng hoặc tối hoặc T7, CN sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AVGT/Q3 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: AVGT/PN

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

  Địa chỉ: Phan Xích Long, P2, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB3/Q3 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB3/Q3

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Trần Văn Đang, P11, Q3

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TL7/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T7/BTA

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Vòng xoay An Lạc, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • H12/BD chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: H12/BD

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hóa

  Địa chỉ: Quốc Lộ 13 (gần Ngã tư Bình Phước)

  Mức lương: 2.600.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TTV4/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TTV4/TB

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Toán, Tiếng Việt

  Địa chỉ: Phạm Văn Bạch, P15, Tân Bình

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AVGT/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: AVGT/TP

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp

  Địa chỉ: Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú

  Mức lương: 3.500.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối hoặc chủ nhật sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB8/Q8 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB8/Q8

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Dương Bá Trạc, P1, Q8 (giáp Q5)

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần (1,5h/buổi)
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLA6/Q8 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLA6/Q8

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán, Lý, Anh

  Địa chỉ: Cao Xuân Dục, P12, Q8 (giáp Q5)

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH9/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH9/TB

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • LH9/TĐ chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: LH9/TĐ

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Lý, Hóa

  Địa chỉ: Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AVGT/Q3 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: AVGT/Q3

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp

  Địa chỉ: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên hoặc giáo viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T9/Q8 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T9/Q8

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Tùng Thiện Vương, P13, Q8

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB6/Q4 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: BB6/Q4

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Đoàn Văn Bơ, P16, Q4

  Mức lương: 1.700.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hòa, Tân  Phú

  Mức lương: 700.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH12/Q6 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH12/Q6

  Lớp dạy: 12
  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
  Địa chỉ: Hồng Bàng, P6, Q6

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TL12/Q11 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: TL12/Q11

  Lớp dạy: 12
  Môn dạy: Toán, Lý
  Địa chỉ: Lê Đại Hành, Q11

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T11/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T11/TP

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú

  Mức lương: 2.200.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • LLT/GV chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: LLT/GV

  Lớp dạy: Luyện thi Đại học

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Lê Quang Định, P1, Gò Vấp

  Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V7/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: V7/BT

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/Q8 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A9/Q8

  Lớp dạy: 9
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Tùng Thiện Vương, P13, Q8

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH10/Q6 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: TLH10/Q6

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Trần Văn Kiểu, P10, Q6

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • H12/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: H12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hóa

  Địa chỉ: Kinh Dương Vương, Bình Tân (VòngXoay An Lạc)

  Mức lương: 800.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng hoặc chiều sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • HLT/GV chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: HLT/GV

  Lớp dạy: Luyện thi Đại học
  Môn dạy: Hóa
  Địa chỉ: Lê Quang Định, p1, Gò Vấp

  Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng

  Số buổi dạy: 2 buổi/tuần

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V8/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: V8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TTVA4/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: TTVA4/Q7

  Lớp dạy: 3 lên 4

  Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh
  Địa chỉ: Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Q7

  Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB8/Q12 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB8/Q12

  Lớp dạy: 7 lên 8
  Môn dạy: Báo bài
  Địa chỉ: Tân Thới Hiệp, Q12

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên 

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AVGT/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: AVGT/TB

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp

  Địa chỉ: Lạc Long Quân, P10, Tân Bình

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: ngày sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

   

   

  ...xem chi tiết

 • TL6/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TL6/TP

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán, Lý

  Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Phú (gần KCN Tân Bình)

  Mức lương: 1.700.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L12/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: L12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Bạch Đằng, Bình Thạnh (Bà Chiểu)

  Mức lương: 250.000 đ/buổi

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V6/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: V6/TP

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Phú (gần KCN Tân Bình)

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  Yêu cầu: nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A11/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A11/BTA

  Lớp dạy: 11 và 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Thị Tú (gần ngã tư Gò Mây), Bình Tân

  Mức lương: 2.400.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A12/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • H12/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: H12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hóa học

  Địa chỉ: Bạch Đằng, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A9/BTA

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH9/BC chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: TLH9/BC

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Nguyễn Thị Tú, Bình Chánh (gần chợ Vĩnh Lộc)

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L11/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: L11/BTA

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Nguyễn Thị Tú (gần ngã tư Gò Mây), Bình Tân

  Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T12/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Bạch Đằng, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T11/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: T11/BTA

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Nguyễn Thị Tú (gần ngã tư Gò Mây), Bình Tân

  Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • H11/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: H11/BTA

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Hóa

  Địa chỉ: Nguyễn Thị Tú (gần ngã tư Gò Mây), Bình Tân

  Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V9/PN chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: V9/PN

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TL11/Q8 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TL11/Q8

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán, Lý

  Địa chỉ: Võ Văn Kiệt, P16, Q8 (giáp Q6)

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • TTV5/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TTV5/Q7

  Lớp dạy: 4 lên 5

  Môn dạy: Toán - Tiếng Việt

  Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Q7

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V11/Q10 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: V11/Q10

  Lớp dạy: Lên 11

  Môn dạy: Văn
  Địa chỉ: Thành Thái, Q10

  Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng 

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tồi sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

   

  ...xem chi tiết

 • LE2/BC chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: LE2/BC

  Lớp dạy: 1 lên 2

  Môn dạy: Báo bài
  Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh (gần QL50)

  (Khu Biệt Thự Conic)

  Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Thứ 7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • H10/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: H10/Q7

  Lớp dạy: 10
  Môn dạy: Hóa
  Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Q7

  Mức lương: 2.200.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V9/Q8 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: V9/Q8

  Lớp dạy: 8 lên 9
  Môn dạy: Văn
  Địa chỉ: Phạm Thế Hiển, P6, Q8

  Mức lương: 1.700.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi /tuần
  Thời gian: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập