• BB6/TD chưa giao

   

  Mã lớp: BB6/TD

  Lớp dạy: Lên 6

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Kha Vạn Cân, Linh Đông, TĐức

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: GV hoặc SV Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • AVGT/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: AVGT/Q12

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

  ĐC: Ngã Tư Ga, Q12

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A6/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A6/Q12

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  ĐC: Ngã Tư Ga, Q12

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối SX hoặc T7, CN

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A10/Q2 chưa giao

   

  Mã lớp: A10/Q2

  Lớp dạy: Lên 10

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Thị Định, Q2

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V7/Q6 chưa giao

   

  Mã lớp: V7/Q6

  Lớp dạy: Lên 7

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Hậu Giang, Q6

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A4/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: A4/Q1

  Lớp dạy: Lên 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Cô Giang, Q1

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: T7, CNhật sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 3/Q9 chưa giao

   

  Mã lớp: 3/Q9

  Lớp dạy: Lên 3

  Môn dạy: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Lã Xuân Oai, Q9

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A5/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: A5/Q5

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Ngô Gia Tự, Q5

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối SX hoặc T7, CN

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A7/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A7/Q10

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Đường 3/2, Quận 10

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Ngày T7, CN hoặc các tối

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A5/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: A5/Q3

  Lớp dạy: Lên 5

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Điện Biên Phủ, Q3

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • R5/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: R5/Q3

  Lớp dạy: Lên 5

  Môn dạy: Rèn chữ

  ĐC: Cao Thắng, Q3

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A10/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A10/Q7

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Q7

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH11/GV chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH11/GV

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Lê Đức Thọ, P17, Gò Vấp

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TV7/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: TV7/TP

  Lớp dạy: Lên 7

  Môn dạy: Toán, Văn

  ĐC: Kênh 19/5, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần 

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • AMN/Q10 chưa giao

   

   

  Mã lớp: AMN/Q10

  Lớp dạy: Mầm non

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Tri Phương, Q10

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần (3h/buổi)

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TA6/BT chưa giao

   

  Mã lớp: TA/BT

  Lớp dạy: Lên 6

  Môn dạy: Toán, Tiếng Anh

  ĐC: Vạn Kiếp, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • HN/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: HN/HM

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Hoa

  ĐC: Quốc Lộ 22, Hóc Môn

  Mức lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: Lên 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Sơn Kỳ, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần 

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 5n4/TP chưa giao

   

  Mã lớp: 5n4/TP

  Lớp dạy: 5 và 4

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Kênh 19.5, Tân Phú

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH9/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH9/Q1

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Đinh Tiên Hoàng, Q1

  Mức lương: 1.900.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 6n3/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: 6n3/Q7

  Lớp dạy: 6 và 3

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Trần Xuân Soạn, Q7 (Cầu Kinh Tẻ)

  Mức lương: 1.100.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A10/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A10/TP

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Tân Phú

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần 

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 3/TB chưa giao

   

  Mã lớp: 3/TB

  Lớp dạy: Lên 3

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Trường Chinh, Tân Bình

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • H12/BT chưa giao

   

  Mã lớp: H12/BT

  Lớp dạy: Lên 12

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: XViết Nghệ Tĩnh, P25, BThạnh

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 4/Q6 chưa giao

   

   

  Mã lớp: 4/Q6

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh, báo bài

  ĐC: Công Viên Phú Lâm, Q6

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần 

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • H10/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: H10/TB

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: Cộng Hoà, P4, Tân Bình

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 5n2/TP chưa giao

   

  Mã lớp: 5n2/TP

  Lớp dạy: 5 và 2

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Tân Phú

  Mức lương: 1.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • LE1/TP chưa giao

   

  Mã lớp: Le1/TP

  Lớp dạy: Lá lên 1

  Môn dạy: Tập viết, đọc

  ĐC: Trường Chinh, Tân Phú

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 5/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: 5/BTA

  Lớp dạy: Lên 5

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần 

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH8/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH8/BT

  Lớp dạy: Lên 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Nơ Trang Long, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần 

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A6/BT chưa giao

   

  Mã lớp: A6/BT

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • HDC/BT chưa giao

   

  Mã lớp: HDC/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hoá Đại Cương

  ĐC: Bạch Đằng, Bình Thạnh

  Mức lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 1n5/TD chưa giao

   

  Mã lớp: 1n5/TD

  Lớp dạy: lên 1 và 5

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: QLộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T6/BT chưa giao

   

  Mã lớp: T6/BT

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A10/Q5 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A10/Q5

  Lớp dạy: Lên 10

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Trần Hưng Đạo, P1, Q5

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL7/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: TL7/Q12

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: An Phú Đông, Q12

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH9/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH9/Q12

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Nguyễn Văn Qúa - Trường Chinh, Q12

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần 

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • Le1/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: Le1/Q1

  Lớp dạy: Lên 1

  Môn dạy: Tập đọc, Viết

  ĐC: Nguyễn Cư Trinh, Q1

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • GU/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: GU/Q7

  Lớp dạy: Đàn

  Môn dạy: Đàn Guitar

  ĐC: Trần Xuân Soạn, Tân Kiểng, Q7

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

   

   

  xem chi tiết

 • 5/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: 5/Q1

  Lớp dạy: Lên 5

  Môn dạy: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Trần Hưng Đạo, Q1

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Gíao viên hoặc Sinh viên nữ

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy:  Lên 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, TPhú

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • H10/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: H10/HM

  Lớp dạy: Lên 10

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: Song Hành Quốc Lộ 22, Hóc Môn

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L10/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: L10/HM

  Lớp dạy: Lên 10

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Song Hành Quốc Lộ 22, Hóc Môn

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T10/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: T10/HM

  Lớp dạy: Lên 10

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Song Hành Quốc Lộ 22, Hóc Môn

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: T8/TP

  Lớp dạy:  Lên 8

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, TPhú

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 2/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: 2/Q12

  Lớp dạy:  Lên 2

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Ngã Tư An Sương, Q12

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • LE1/Q2 chưa giao

   

  Mã lớp: Le1/Q2

  Lớp dạy: Lá lên 1

  Môn dạy: Tập đọc, Viết

  ĐC: Thảo Điền, Q2

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần 

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • AVGT/Q11 chưa giao

   

   

  Mã lớp: AVGT/Q11

  Lớp dạy: Tiếng Anh 

  Môn: Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ bản

  ĐC: Lạc Long Quân, Q11

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • Le1/BT chưa giao

   

  Mã lớp: Le1/BT

  Lớp dạy: Lá lên 1

  Môn dạy: Tập đọc, Viết

  ĐC: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần 

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • BB5/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: BB5/Q7

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Thị Thập, Q7

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên