• T11/TP chưa giao

   

  Mã lớp: T11/TP

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 3.600.000 đ/tháng

  Buổi: 2 buổi/tuần (3h/buổi)
  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T10/TD chưa giao

   

  Mã Lớp: T10/TD

  Lớp: 10

  Môn: Toán

  ĐC: Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức

  Lương GV: 1.500.000 đ/tháng

  Lương SV: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Linh động sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 3/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: 3/Q8

  Lớp dạy: 3

  Môn: Báo bài

  Địa chỉ: Phạm Hùng, Q8

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buối: 3 buổi/tuần

  TGian: Chiều hoặc tối

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • L11/TP chưa giao

   

  Mã lớp: L11/TP

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Vật Lý

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 3.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần (3h/buổi)

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương GV: 1.800.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Linh động sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • Đ/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: Đ/Q7

  Lớp dạy: 9

  Môn: Tiếng Đức Cơ Bản

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Q7

  Mức lương GV: 1.200.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 5/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: 5/Q3

  Lớp dạy: 5

  Môn: Báo bài

  ĐC: Lê Văn Sỹ, Q3

  Mức lương:  1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Sau17h hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T11/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: T11/BTA

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Thị Tú, Bình Tân

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q12

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  ĐC: Gần Ngã Tư Ga, Q12

  Mức lương GV: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TGian: Ngày hoặc tối hoặc T7, CNhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T11n9/BC

   

   

  Mã lớp: T11n9/BC

  Lớp dạy: 11 và 9

  Môn: Toán

  ĐC: Trần Đại Nghĩa, Bình Chánh

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • T10/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: T10/TP

  Lớp dạy: 10

  Môn: Toán

  ĐC: Tân Phú, học nhà Giáo viên

  Mức lương: Thoả thuận

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

   

  xem chi tiết

 • N/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: N/TP

  Lớp dạy: Tiếng Nhật

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương GV: 1.600.000 đ/tháng

  Lương SV: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • T11/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: TL11/Q7

  Lớp dạy: Lên 11

  Môn: Toán

  ĐC: Lê Văn Lương-Nguyễn Thị Thập,Q7

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • L11/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: L11/Q7

  Lớp dạy: Lên 11

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Nguyễn Thị Thập,Tân Quy, Q7

  Mức lương: 500.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TA5/Q6 chưa giao

   

  Mã lớp: TA5/Q6

  Lớp dạy:  5

  Môn: Toán, Tiếng Anh

  ĐC: Hồng Bàng, Q6

  Lương:  2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG:  Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A9/Q12

  Lớp dạy: Lên 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Chánh Hiệp, Q12

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • P/Q2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: P/Q2

  Lớp dạy: Lớp mầm non

  Môn: Tiếng Pháp

  ĐC: Quận 2, gần cầu Sài Gòn

  Mức lương: 5.000.000 đ/tháng

  TG: T2-T6 (7H30 - 16H) (5 ngày/tuần)

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • Đ/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: Đ/TP

  Lớp dạy: Tiếng Đức

  Môn: Tiếng Đức

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: Thoả thuận

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HC/TP chưa giao

   

   

  Mã việc: HC/TP

  Công việc: Hành chánh văn phòng

  ĐC: Quận Tân Phú

  Mức lương: 4.000.000đ/tháng
  TG: Giờ hành chánh

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • ACB/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: ACB/BTA

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn: Tiếng Anh Cơ Bản

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • PI/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: PI/BTA

  Lớp: Đàn PIANO

  Môn: Đàn PIANO

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp (1h/buổi)

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A3/TPS chưa giao

   

  Mã lớp: A3/TPS

  Lớp: 2 lên 3

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Trường Chinh, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • H12/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: H12/Q8

  Lớp dạy: Lên 12

  Môn: Hoá

  ĐC: Cao Lỗ, Q8

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Gíao viên/sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A7/Q3 chưa giao

   

  Mã Lớp: A7/Q3

  Lớp dạy: Lên 7

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TGian: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH10/Q1 chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH10/Q1

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: ĐaKao, Q1

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T10/TB chưa giao

   

  Mã lớp: T10/TB

  Lớp dạy:  10

  Môn: Toán

  ĐC: Thiên Phước, P9, Tân Bình

  Lương GV nữ:  1.500.000 đ/tháng

  Lương SV nữ:  1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG:  Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH12/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH12/TB

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Phạm Văn Bạch, P15, TB

  Mức lương: 3.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TG: Linh động sắp xếp 

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 2/GV chưa giao

   

  Mã lớp: 2/GV

  Lớp dạy: 2

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Phan Huy Ích, Gò Vấp

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • 2/TP chưa giao

   

  Mã lớp: 2/TP

  Lớp dạy: Lên 2

  Môn: Rèn chữ, báo bài

  ĐC: Trường Chinh, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A8/BTA

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Mức lương GV: 1.800.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • V7/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: V7/Q7

  Lớp dạy: 7

  Môn: Văn

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 2/BT chưa giao

   

  Mã lớp: 2/BT

  Lớp dạy: 2

  Môn: Báo bài

  ĐC: Nơ Trang Long, Bình Thạnh

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A/Q4 chưa giao

   

  Mã lớp: A/Q4

  Lớp: Sinh viên hết năm 1

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hoàng Diệu, Q4

  Lương: 2.5 - 3 tr/tháng

  Buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Linh động sắp xếp

  Ghi chú: GV/Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

A2/TP chưa giao L11/TP chưa giao