• L12/Q4 chưa giao

   

   

  Mã lớp: L12/Q4

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần
  Thời gian:  Trưa chiều hoặc tối

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • H12/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: H12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hóa

  Địa chỉ: Bà Chiểu, Bình Thạnh

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần
  Thời gian:  Tối Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T11/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: T11/BTA

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Vòng Xoay An Lạc, Bình Tân

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  Thời gian: Tối và Chủ Nhật

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH9/BC chưa giao

   

  Mã lớp: TLH9/BC

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Bình Điền, Bình Chánh (gần An Lạc)

  Mức lương GV: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sau 18h hoặc Tối

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TN/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: TN/Q12

  Lớp dạy: Tiếng Nhật

  Môn dạy: Tiếng Nhật

  Địa chỉ: An Sương, Q12

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB4/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: BB4/Q8

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Phạm Thế Hiển, Q8 (Cầu chữ Y)

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH8/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/Q12

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Nguyễn Văn Qúa, Q12

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB2/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: BB2/BTA

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Nguyễn Thị Tú, Bình Tân

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  Thời gian:  Chiều hoặc tối 

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A4/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: A4/Q5

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Quận 5

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: T7, CN hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A7/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: A7/Q5

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Quận 5

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sau 18h hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 675969

  xem chi tiết

 • VE/Q11 chưa giao

   

   

  Mã lớp: VE/Q11

  Lớp dạy: Vẽ

  Môn dạy: Vẽ Photoshop

  Địa chỉ: Minh Phụng, Q11

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T/TP chưa giao

   

  Mã lớp: T/TP

  Lớp dạy: Toán

  Môn dạy: Toán Trung học Phổ Thông

  Địa chỉ: Âu Cơ, Tân Phú

  Mức lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian:  Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T12/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: T12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Bà Chiểu, Bình Thạnh

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần
  Thời gian:  Tối Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB7/BT chưa giao

   

  Mã lớp: BB7/BT

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Điện Biên Phủ, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần (1h/buổi)
  Thời gian: Sáng hoặc Tối

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A11/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: A11/BTA

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Thị Tú, Bình Tân

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Trưa chiều hoặc tối

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A4/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: A4/BTA

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Bình Tân (ngã tư Gò Mây)

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TL12/TB chưa giao

   

  Mã lớp: TL12/TB

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán, Lý

  Địa chỉ: Cộng Hòa, Tân Bình

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: T7, CN hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TV5/TP chưa giao

   

  Mã lớp: TV5/TP

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Tiếng Việt

  Địa chỉ: Tây Thạnh, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Hòa Bình, Tân Phú

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần
  Thời gian: Trưa chiều hoặc tối

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.

  xem chi tiết

 • V9/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: V9/Q12

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Lê Văn Khương, Q12

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A7/Q5-2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A7/Q5

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: An Dương Vương, Q5

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: T7, CN Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T6/TB chưa giao

   

  Mã lớp: T6/TB

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Âu Cơ, Tân Bình

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian:  Trưa chiều hoặc CN sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • S10/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: S10/Q1

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Sinh

  Địa chỉ: Nguyễn Cư Trinh, ,Q1

  Mức lương GV: 2.000.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Trưa chiều, tối hoặc CNhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB6/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: BB6/BTA

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Tân Kỳ Tân Qúy, Bình Tân

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian: Chiều hoặc Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q10

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Ngô Gia Tự, Q10

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH8/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán- Lý, Hóa

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • S10/Q2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: S10/Q2

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Sinh

  Địa chỉ: Quận 2 (gần cầu Sài Gòn)

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian:  Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH10/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH10/TB

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Tân Bình

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 2/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: 2/HM

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Tô Ký, Hóc Môn

  Mức lương: 900.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sau 17h30 hoặc Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 5/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: 5/BT

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P27, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • V8/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: V8/BTA

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Tân Kỳ Tân Qúy, Bình Tân

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Sáng sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • S12/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: S12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Sinh

  Địa chỉ: Nguyễn Sơn, Tân Phú

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian:  Tối hoặc Chủ Nhật sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T4/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: T4/Q7

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Q7

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • V8/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: V8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình Thạnh

  Mức lương: 600.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  Thời gian: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình Thạnh

  Mức lương: 600.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  Thời gian: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HCB/PN chưa giao

   

  Mã lớp: HCB/PN

  Lớp dạy: Tiếng Hoa

  Môn dạy:Tiếng Hoa cơ bản

  ĐC: Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Trưa chiều hoặc tối 246

  Ghi chú: Giáo viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T7/TP chưa giao


  Mã lớp: T7/TP

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Trưa chiều hoặc Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T11/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: T11/TB

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Âu Cơ, Tân Bình

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sau 17h hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T6/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: T6/BTA

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Lê Văn Qưới, Bình Tân

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp hoặc CN

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A9/Q10

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Q10

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Ngày T3,5 7,CN  hoặc tối

  Ghi chú: Nữ hoặc sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TL7/TP chưa giao

   

  Mã lớp: TL7/TP

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý

  Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Phú

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sáng hoặc Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • H9/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: H9/Q10

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Hóa

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Q10

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Ngày T3,5 7,CN  hoặctối

  Ghi chú: Nữ hoặc Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A5/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A5/TP

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Chiều hoặc tối hoặc T7, CN 

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 4/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: 4/BTA

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Ấp Chiến Lược, Bình Tân

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian: Sáng hoặc tối

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 3/GV chưa giao

   

  Mã lớp: 3/GV

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Nguyễn Kiệm, Gò Vấp

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • V9/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: V9/TB

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Bình

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Chiều hoặc tối 246

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/TD chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/TD

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Quốc Lộ 13, Thủ Đức

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối hoặc T7, CN sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T3/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: T3/Q7

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sau 17h30 hoặc tối

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • H10/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: H10/Q7

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Hóa học

  Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • AMN/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: AMN/TP

  Lớp dạy: Mầm non

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Âu Cơ, Tân Phú

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: CácTối hoặc T7, CN

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên