• A9/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A9/BTA

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Hoà Đông, Bình Trị Đông, BTân

  Mức lương GV nữ: 1.400.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T11/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: T11/BTA

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Vòng Xoay An Lạc, Bình Tân

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TVA9/TP chưa giao

   

  Mã lớp: TVA9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán, Văn, Anh (kèm bài)

  ĐC: Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Có thể nhận Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • L10/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: L10/Q1

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Vật Lý

  Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Q1

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần
  Thời gian: Tối hoặc sáng sắp xếp

  Ghi chú: Có thể nhận Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB7/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: BB7/Q1

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐaKao, Q1

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • LE1/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: LE1/BTA

  Lớp dạy: Lá lên 1

  Môn dạy: Tập viết, đọc

  ĐC: An Dương Vương, An Lạc, Bình Tân

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sau 17h hoặc tối

  Ghi chú: giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TN/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: TN/Q12

  Lớp dạy: Tiếng Nhật

  Môn dạy: Tiếng Nhật

  Địa chỉ: An Sương, Q12

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A7/Q5-2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A7/Q5

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: An Dương Vương, Q5

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: T7, CN Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • V6/Q4 chưa giao

   

   

  Mã lớp: V6/Q4

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Đoàn Văn Bơ, Q4

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: T7, CN sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A4/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: A4/Q5

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Quận 5

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Ngày T7, CN hoặc các tối

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A7/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A7/Q10

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Quận 10

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sau 18h hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 675969

  xem chi tiết

 • BB4/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: BB4/Q8

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Phạm Thế Hiển, Q8 (Cầu chữ Y)

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • Đ12/TB chưa giao

   

  Mã lớp: Đ12/TB

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Địa Lý (Thi Tốt Nghiệp)

  Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tân Bình

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  Thời gian: Ban ngày sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  Địa chỉ: Tân Hương, Tân Phú

  Mức lương: 1.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian:  Tối Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB7/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: BB7/Q3

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Văn (báo bài)

  ĐC: Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: GV hoặc sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A9/GV chưa giao

   

  Mã lớp: A9/GV

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Kiệm, Gò Vấp

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: T7, CN và tối T2 chọn 2 buổi

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TH10/Q2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: TH10/Q2

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Hoá

  ĐC: Khu Villa Thủ Thiêm, Q2

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian:  Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH9/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: TLH9/BTA

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Mức lương GV nữ: 2.000.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối 246,CN chọn 3 buổi

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH8/BT chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Nguyễn Văn Đậu, P5, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối hoặc sau 18h

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 3/GV chưa giao

   

  Mã lớp: 3/GV

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Nguyễn Kiệm, Gò Vấp

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A6/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A6/BTA

  Lớp dạy: 6

  Môn: Tiếng Anh, phụ kèm báo bài

  Địa chỉ: Lê Văn Qưới, Bình Tân

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian:  Trưa chiều hoặc tối

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • L6/TB chưa giao

   

  Mã lớp: L6/TB

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Vật Lý

  ĐC: Trường Chinh, Tân Bình

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  Thời gian: sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • BB6/TD chưa giao

   

  Mã lớp: BB6/TD

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: báo bài

  ĐC: Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, TĐức

  Mức lương GV nữ: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  Thời gian: Tối hoặc sáng

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • BB2/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: BB2/BTA

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Nguyễn Thị Tú, Bình Tân

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  Thời gian:  Chiều hoặc tối 

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • LE1/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: LE1/Q7

  Lớp dạy: Lá lên 1

  Môn dạy: Tập viết

  ĐC: Phường Tân Hưng, Q7 (Cầu Him Lam)

  Mức lương: 900.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A10/GV chưa giao

   

  Mã lớp: A10/GV

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian:  Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A5/Q8 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A5/Q8

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Cầu Chà Và, Q8

  Mức lương: 100.000 đồng/1,5h

  Số buổi: buổi/tuần
  Thời gian:  Sáng T7, CN

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T-TV-A5/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: T-TV-A5/Q10

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh

  ĐC: Công Viên Lê Thị Riêng, P15, Q10

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian:  Tối Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH9/BC chưa giao

   

  Mã lớp: TLH9/BC

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Bình Điền, Bình Chánh (gần An Lạc)

  Mức lương GV: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sau 18h hoặc Tối

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH10/TD chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH10/TD

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  Địa chỉ: Chợ Tam Bình, Thủ Đức

  Mức lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian:  T7, Chủ Nhật hoặc Tối

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • L12/Q4 chưa giao

   

   

  Mã lớp: L12/Q4

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần
  Thời gian:  Trưa chiều hoặc tối

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/Q8 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/Q8

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Dương Bá Trạc, P1, Q8

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần
  Thời gian:  Tối

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH8/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/Q12

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: QL1A, Thạnh Lộc, Q12

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • L7/Q3 chưa giao

   

   

  Mã lớp: L7/Q3

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Vật Lý

  Địa chỉ: Trần Văn Đang, Q3

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  Thời gian: chiều hoặc tối

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: A9/Q8

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Phạm Hùng, Q8 (cầu Chánh Hưng)

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Tối hoặc T7, CN

  Ghi chú: Có thể nhận sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • VE/Q11 chưa giao

   

   

  Mã lớp: VE/Q11

  Lớp dạy: Vẽ

  Môn dạy:  Vẽ trên Vi Tính

  Địa chỉ: Minh Phụng, Q11

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB7/BT chưa giao

   

  Mã lớp: BB7/BT

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Điện Biên Phủ, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần (1h/buổi)
  Thời gian: Sáng hoặc Tối

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A4/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: A4/BTA

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Bình Tân (ngã tư Gò Mây)

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Hòa Bình, Tân Phú

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần
  Thời gian: Trưa chiều hoặc tối

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.

  xem chi tiết

 • V9/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: V9/Q12

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Lê Văn Khương, Q12

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T6/TB chưa giao

   

  Mã lớp: T6/TB

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Âu Cơ, Tân Bình

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian:  Trưa chiều hoặc CN sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • S10/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: S10/Q1

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Sinh

  Địa chỉ: Nguyễn Cư Trinh, ,Q1

  Mức lương GV: 2.000.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian: Trưa chiều, tối hoặc CNhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB6/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: BB6/BTA

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Tân Kỳ Tân Qúy, Bình Tân

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian: Chiều hoặc Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q10

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Ngô Gia Tự, Q10

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH8/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán- Lý, Hóa

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • S10/Q2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: S10/Q2

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Sinh

  Địa chỉ: Quận 2 (gần cầu Sài Gòn)

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian:  Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH10/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH10/TB

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Tân Bình

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 5/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: 5/BT

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P27, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • V8/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: V8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình Thạnh

  Mức lương: 600.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  Thời gian: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình Thạnh

  Mức lương: 600.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  Thời gian: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên