• 5/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: 5/Q5

  Lớp: 5

  Môn: Báo bài

  ĐC: Hồng Bàng, Q5

  Lương: 1.700.000 đ/tháng

  Buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 1/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: 1/Q10S

  Lớp dạy: 1

  Môn: Báo bài

  ĐC: Tô Hiến Thành, Q10

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  Lương: 2.200.000 đ/tháng

  TG:  Tối tắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 9/PN chưa giao

   

  Mã lớp: 9/PN

  Lớp: 9

  Môn: Báo bài

  ĐC: Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 1/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: 1/Q7

  Lớp dạy: 1

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Q7

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp,

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • N6/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: N6/Q7

  Lớp: 6

  Môn: Tiếng Nhật

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, Q7

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T12/Q10 chưa giao

   

   

  Mã Lớp: T12/Q10

  Lớp: 12

  Môn: Toán

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TGian: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T8/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: T8/Q3

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán

  ĐC: Lý Chính Thắng, Q3

  Lương: 1.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL8/GV chưa giao

   

   

  Mã lớp: TL8/GV

  Lớp: 8

  Môn: Toán, Lý

  ĐC: Phan Huy Ích, Gò Vấp

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T11/BT chưa giao

   

  Mã lớp: T11/BT

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán

  ĐC: Chu Văn An, Bình Thạnh

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Gíao viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T9/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: T9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán

  ĐC: Luỹ Bán Bích, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TL7/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: TL7/Q7

  Lớp dạy: 7

  Môn: Toán, Lý

  ĐC: Tân Thuận, Q7

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A2/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A2/Q10

  Lớp dạy: 2

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Lương: 2.200.000 đ/tháng

  Buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/GVS chưa giao

   

  Mã lớp: A8/GVS

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp

  Lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: T7, Chủ Nhật sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • T4/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: T4/Q12

  Lớp dạy: 4

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Ảnh Thủ, Q2

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • A6/Q12S chưa giao

   

  Mã lớp: A6/Q12S

  Lớp dạy: 6

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Ngã tư An Sương, Q12

  Lương : 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối hoặc T7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Tân Quý, Tân Phú

  Mức lương GV: 1.600.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 900.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TGian: Chiều hoặc tối hoặc T7, CNhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A6/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A6/TP

  Lớp dạy: 6

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương GV : 2.400.000 đ/tháng

  Lương SV : 1.500.000 đ/tháng

  Buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A7/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A7/Q12

  Lớp dạy: 7

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: gần Ngã Tư An Sương, Q12

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 6/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: 6/Q3

  Lớp dạy: 6

  Môn: Báo bài

  ĐC: Võ Văn Tần, Q3

  Lương GV: 2.500.000 đ/tháng

  Lương SV: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A2/Q10S chưa giao

   

  Mã lớp: A2/Q10S

  Lớp dạy: 2

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HOA/BTA chưa giao

   

   

  Mã Lớp: HOA/BTA

  Lớp: Tiếng Hoa Giao tiếp căn bản

  ĐC: Tên Lửa, Bình Tân

  Lương GV: 2.500.000 đ/tháng

  Lương SV: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HOA/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: HOA/HM

  Lớp dạy: Tiếng Hoa

  Môn: Tiếng Hoa

  ĐC: Thị Trấn Hóc Môn

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: T7, Chủ Nhật hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 2/BT2 chưa giao

   

  Mã lớp: 2/BT2

  Lớp dạy: 2

  Môn: Báo bài

  ĐC: Phan Văn Trị, P11, Bình Thạnh

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • 2/BT4 chưa giao

   

   

  Mã lớp: 2/BT4

  Lớp dạy: 2

  Môn: Báo bài

  ĐC: Lê Quang Định, P5, Bình Thạnh

  Lương : 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • 4/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: 4/BT

  Lớp dạy: 4

  Môn: Báo bài

  Đc: Lê Quang Định, P5, Bình Thạnh

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buối: 3 buổi/tuần

  TGian: Tối  sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • T5/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: T5/Q7

  Lớp: 5

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Thị Thập, Q7

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH8/BT chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: XVNT, Bình Thạnh (Thị Nghè)

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH10/Q9 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH10/Q9

  Lớp: 10

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Đỗ Xuân Hợp - Xa Lộ Hà Nội, Q9

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/VL chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/VL

  Lớp dạy: 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, BC

  Lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sau 17h30 hoặc tối hoặc CNhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A4/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: A4/Q7

  Lớp dạy: 4

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • R3/TP chưa giao

   

  Mã lớp: R3/TP

  Lớp dạy: 3

  Môn: Rèn chữ

  ĐC: Hoà Bình, Tân Phú

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

   

  xem chi tiết

 • 7/Q4 chưa giao

   

   

  Mã lớp: 7/Q4

  Lớp dạy: 7

  Môn: Báo bài

  ĐC: Tôn Thất Thuyết, Q4

  Lương GV: 3.000.000 đ/tháng

  Lương SV: 2.000.000 đ/tháng

  TG: 5 buổi/tuần, tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • TTV3/TP chưa giao

   

  Mã lớp: TTV3/TP

  Lớp dạy: 3

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Hoà Bình, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sáng sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A10/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A10/Q12

  Lớp dạy: 10

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Q12

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  Lương: 900.000 đ/tháng

  TG:  Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH8/BTS chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/BTS

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Chu Văn An, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T8/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: T8/Q1

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán (bằng tiếng Anh)

  ĐC: Bến Thành, Q1

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: T7, Chủ Nhật sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • PI/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: PI/Q12

  Lớp: Đàn PIANO

  ĐC: Tô Ký, Q12

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T7/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: T7/Q7

  Lớp dạy: 7

  Môn: Toán

  Đc: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buối: 3 buổi/tuần

  TGian: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • A12/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: KDC Lê Thành, An Lạc, Bình Tân

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Gíao viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q12

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  ĐC: Gần Ngã Tư Ga, Q12

  Mức lương GV: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TGian: Ngày hoặc tối hoặc T7, CNhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 6/VL chưa giao

   

   

  Mã lớp: 6/VL

  Lớp dạy: 6

  ĐC: Qúach Điêu, Vĩnh Lộc A

  Lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T10/Q6 chưa giao

   

  Mã lớp: T10/Q6

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Hậu Giang, Q6

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/BTA

  Lớp: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

   

   

  xem chi tiết

 • LH10/GV chưa giao

   

  Mã Lớp: LH10/GV

  Lớp: 10

  Môn: Lý, Hoá

  ĐC: Lê Quang Định, Gò Vấp

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TGian: Trưa chiều hoặc tối

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A6/GV chưa giao

   

   

  Mã lớp: A6/GV

  Lớp dạy: 6

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Cây Trâm, P9, Gò  Vấp

  Lương GV: 1.500.000 đ/tháng

  Lương SV: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: T7, Chủ Nhật hoặc sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T12/GV chưa giao

   

   

  Mã Lớp: T12/GV

  Lớp: 12

  Môn: Toán

  ĐC: Quang Trung, P10, Gò Vấp

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TGian: T7, Chủ Nhật sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH8/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Bùi Đình Tuý, Bình Thạnh

  Lương: 3.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TG: Sau 17h30 hoặc tối hoặc T7,Chủ Nhật 

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T8/Q6 chưa giao

   

  Mã Lớp: T8/Q6

  Lớp: 8

  Môn: Toán

  ĐC: Lý Chiêu Hoàng, P10, Q6

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối hoặc T7,CN

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • LE1/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: LE1/Q7

  Lớp dạy: Lá lên 1

  Môn: Tập đọc, Viết...

  ĐC: Phú Thuận, Q7

  Lương SV : 1.400.000 đ/tháng

  Lương GV: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • NHAT/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: NHAT/Q7

  Lớp: Tiếng Nhật, Lớp 6

  Đc: Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Q7

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buối: 2 buổi/tuần

  TGian: T7, CNhật hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

A2/TP chưa giao 2/BT4 chưa giao