• AVGT/Q6 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: AVGT/Q6

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

  Địa chỉ: Bình Phú, Q6

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TN/Q12 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: TN/Q12

  Lớp dạy: Tiếng Nhật

  Môn dạy: Tiếng Nhật

  Địa chỉ: An Sương, Q12

  Mức lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/TD chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A9/TD

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Quốc Lộ 13, Thủ Đức

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối hoặc T7, CN sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V9/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: V9/TB

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Bình

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối 246

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L12/Q11 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: L12/Q11

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Vật Lý

  Địa chỉ: Đường 3/2, Q11

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH8/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TLH8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sau 17h30 hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB8/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Vườn Lài, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A7/Q10 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A7/Q10

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Kim, Q10

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối hoặc T7, CN sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AC/Q5 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: AC/Q5

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: Tiếng Anh cơ bản

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Quận 5

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: T7, CN sắp xếp

  Ghi chú: Có thể nhận sinh viên có kinh nghiệm

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/Q10 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A9/Q10

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Kim, Q10

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 3/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 3/TP

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Tiếng Việt, Toán

  Địa chỉ: Kênh 19/5, Tân Phú

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB8/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB8/BTA

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông, Bình Tân

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Gia sư hoặc Sinh viên nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/Q5 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A9/Q5

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Ngô Gia Tự, Quận 5

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A3/Q6 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A3/Q6

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Phạm Văn Chí, Q6

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A5/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A5/TP

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối hoặc T7, CN sắp xếp 

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLHA9/GV chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: BB9/GV

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Văn Nghi, P7, Gò Vấp

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T8/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T8/TB

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Bình

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L10/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: L10/Q7

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Vật Lý

  Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, Q7

  Mức lương GV: 1.200.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối hoặc sáng sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A6/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A6/TP

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hòa, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T7/Q1 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T7/Q1

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8, P1Q1

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp (1,5h/buổi)

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AVGT/Q5 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: AVGT/Q5

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp

  Địa chỉ: Tản Đà, Q5

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T11/Q8 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T11/Q8

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Phạm Thế Hiển, P4, Q8

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sau 17h hoặc tối hoặc sáng CN

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T3/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T3/Q7

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Sau 17h30 hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TL7/Q1 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: TL7/Q1

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý

  Địa chỉ: Cô Giang,  Q1

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: GV hoặc SV nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • H10/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: H10/Q7

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Hóa học

  Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc sáng T7

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 1/Q5 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 1/Q5

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Báo bài, Tiếng Anh

  Địa chỉ: Châu Văn Liêm, Q5

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 2/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 2/BT

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Nơ Trang Long, P13, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 6 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp (1,5h/buổi)

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AMN/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: AMN/TP

  Lớp dạy: Mầm non

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Âu Cơ, Tân Phú

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AVLT/TB chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: AVLT/TB

  Lớp dạy: Luyện Thi Đại Học

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Ngã tư Bảy Hiền, Tân Bình

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần 
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • HN/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: HN/BT

  Lớp dạy: Tiếng Hoa

  Môn dạy: Tiếng Hoa

  Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần 
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L12/Q11 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: L12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Vật Lý

  Địa chỉ: Lạc Long Quân, Q11

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T8/TD chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: T8/TD

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Bình Chiểu, Thủ Đức (gần KCN Sóng Thần)

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 4/Q3 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: 4/Q3

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Q3

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối hoặc T7, CN sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • S12/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: S12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Sinh

  Địa chỉ: Nguyễn Văn Đậu, P5, Bình Thạnh

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối hoặc Chủ nhật sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/Q12 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A9/Q12

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Q12

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc CN

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T10/Q12 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T10/Q12

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Q12

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L10/Q12 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: L10/Q12

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Q12

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • H9/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: H9/Q7

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Hoá

  Địa chỉ: Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Q7

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB7/Q6 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB7/Q6

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Minh Phụng, Q6

  Mức lương GV: 2.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L12/Q6 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: L12/Q6

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: An Dương Vương, Q6

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH11/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: TLH11/BTA

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/Q11 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A9/Q11

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Tân Hóa, Q11

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB8/Q10 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: BB8/Q10

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Q10

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Chiều tối hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • BB2/Q4 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: BB2/Q4

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Báo bài

  Địa chỉ: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều tối hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A3/BTA chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: A3/BTA

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Bình Long, Bình Tân

  Mức lương: 900.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy:  Chiều tối hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • T12/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: T12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Gò Dầu, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V12/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: V12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Văn

  Địa chỉ: Gò Dầu, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 1/TD chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: 1/TĐ

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: báo bài

  Địa chỉ: KDC Him Lam, Trường Thọ, Thủ Đức

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: giáo viên nữ đứng tuổi, kinh nghiệm

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T11/Q7 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: T11/Q7

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Q7

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Chiều tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  ...xem chi tiết

 • T6/Q4 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: T6/Q4

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Trưa chiều T2346 hoặc sáng T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên