• H12/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: H12/TB

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: Trường Chinh, Tân Bình

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A/TP

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Trường Chinh, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc Tối

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • BB8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: BB8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Kênh 19/5, Tân Phú

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc Tối

  Yêu cầu: Nữ (có thể nhận SV)

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 2/TB chưa giao

   

  Mã lớp: 2/TB

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Cộng HoàTân Bình

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Tối hoặc sáng sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T9/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: T9/BTA

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Bà Hom, Tân Tạo, Bình Tân

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối hoặc CNhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A8/BTA

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Q, Bình Tân

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V9/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: V9/TB

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Ni Sư Huỳnh Liên, Tân Bình

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG:  Trưa chiều hoặc tối

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • HQ/GV chưa giao

   

   

  Mã lớp: HQ/GV

  Lớp dạy: Tiếng Hàn

  Môn dạy: Tiếng Hàn Căn bản

  ĐC: Lê Đức Thọ, P15, Gò Vấp

  Mức lương: Thoả thuận

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 1/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: 1/BTA

  Lớp dạy: Học viên 40 tuổi

  Môn dạy: Tập đọc, tập viết

  ĐC: Tên Lửa, Bình Tân

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc Tối sắp xếp

  Ghi chú: GV hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L12/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: L12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Vườn Lài, Tân Phú

  Mức lương: 4.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A6/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A6/Q10

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Quận 10

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sau 18h hoặc tối hoặc T7,CN

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 675969

  xem chi tiết

 • A4/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: A4/Q5

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Quận 5

  Mức lương: 1.100.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Ngày T7, CN hoặc các tối

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 5/Q2 chưa giao

   

  Mã lớp: 5/Q2

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q2

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc Tối

  Yêu cầu: Sinh viên 

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TV2/BC chưa giao

   

   

  Mã lớp: TV2/BC

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Tiếng Việt

  ĐC: Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, BChánh

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc Tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • LE1/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: LE1/BTA

  Lớp dạy: Lá lên 1

  Môn dạy: Tập đọc, Viết

  ĐC: Liên Khu 56, Bình Hưng Hoà B, BTÂN

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH10/GV chưa giao

   

  Mã lớp: TLH10/GV

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Nguyễn Kiệm, Gò Vấp

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc Tối

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH11/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH11/TP

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Luỹ Bán Bích, Tân Phú

  Mức lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T12/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: T12/BTA

  Lớp dạy: 12 (2 học sinh)

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Lê Văn Qưới, Bình Tân

  Mức lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • H9/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: H9/Q3

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Hoá (phụ kèm báo bài)

  ĐC: Hai Bà Trưng, Q3

  Mức lương GV nữ: 3.000.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T6/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: T6/Q7

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc Tối sắp xếp

  Yêu cầu: GV Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L12/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: L12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Mã Lò, Bình Tân

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • H12/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: H12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: Mã Lò, Bình Tân

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • Đ12/Q6 chưa giao

   

   

  Mã lớp: Đ12/Q6

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Địa

  ĐC: Công viên Phú Lâm, Q6

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 5n7/BT chưa giao

   

  Mã lớp: 5n7/BT

  Lớp dạy: 5 và 7

  Môn dạy: Tiếng Anh, Báo bài

  Địa chỉ: Phó Đức Chính, Bình Thạnh

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 675969

  xem chi tiết

 • T9/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: T9/Q8

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Cầu Chà Và, Q8 (giáp Q5)

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 5/BT chưa giao

   

  Mã lớp: 5/BT

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Toán - Tiếng Việt

  ĐC: Cư xá Thanh Đa, P27, Bình Thạnh

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 1/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: 1/Q7

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Báo bài, Rèn chữ

  ĐC: Lê Văn Lương-Nguyễn Thị Thập, Q7

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 2/GV chưa giao

   

  Mã lớp: 2/GV

  Lớp dạy: 2

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Phan Huy Ích, Gò Vấp

  Mức lương: 2.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 4/GV chưa giao

   

  Mã lớp: 4/GV

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Quang Trung, phường 14, Gò Vấp

  Mức lương GV nữ: 1.800.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 5/TP chưa giao

   

  Mã lớp: 5/TP

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH8/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH9/TB

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Trường Chinh, Tân Bình

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V9/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: V9/TB

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • AVGT/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: AVGT/TP

  Lớp dạy: AVGT

  Môn dạy: Anh văn giao tiếp cơ bản

  ĐC: Tây Thạnh, Tân Phú

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V6/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: V6/TP

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V12/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: V12/Q1

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐaKao, Q1

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc CN

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V7/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: V7/Q5

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Cầu Nguyễn Tri Phương, Q5

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A10/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: A10/BTA

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: An Lạc, Bình Tân

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L12/TP chưa giao

   

  Mã lớp: L12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Trường ChinhTân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: T7, CN hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A11/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A11/TP

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc CN

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 675969

  xem chi tiết

 • 1/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: 1/Q1

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Đinh Tiên Hoàng, ĐaKao, Q1

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T9/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: T9/BT

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Chu Văn An, P26, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.6759

  xem chi tiết

 • T11/BC chưa giao

   

   

  Mã lớp: T11/VL

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, B Chánh

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L9/TP chưa giao

   

  Mã lớp: L9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Trường ChinhTân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • H11/BC chưa giao

   

   

  Mã lớp: H11/VL

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy:  Hoá

  ĐC: Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, B Chánh

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • THCB/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: THCB/Q3

  Lớp dạy: Tiếng Hoa

  Môn dạy: Tiếng Hoa Căn Bản

  ĐC: Nguyễn Thiện Thuật, Q3

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH11/Q1 chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH11/Q1

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Lý Tự Trọng, Q1

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T12/Q6 chưa giao

   

   

  Mã lớp: T12/Q6

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Võ Văn Kiệt, Q6

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • LG/GV chưa giao

   

   

  Mã lớp: LG/GV

  Lớp dạy: Đại học

  Môn dạy: Logic học Đại Cương

  ĐC: Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp

  Mức lương: 5.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T12/Q3 chưa giao

   

   

  Mã lớp: T12/Q3

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  ĐC: CMT8, Q3

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH8/TB chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/TB

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Trường ChinhTân Bình

  Mức lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên