• T4/TP chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: T4/TP

  Lớp dạy: 4
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ: Dương Đức Hiền, Tây Thạnh, Tân  Phú

  Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi /tuần
  Thời gian: T7, CN sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AVLT/Q11 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: AVLT/Q11

  Lớp dạy: 12
  Môn dạy: Tiếng Anh luyện thi Đại học
  Địa chỉ: Bình Thới, Q11

  Mức lương: 2.400.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp hoặc Chủ nhật

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 5/BD chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: 5/BD

  Lớp dạy: 5 lên 6
  Môn dạy: Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt
  Địa chỉ: An Phú 35, TX Thuận An, Bình Dương

  Mức lương: 4.500.000 đồng/tháng

  Số buổi: 5 buổi /tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TV/BD chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: TV/BD

  Lớp dạy: Tiếng Việt cho người Đài Loan gốc Việt (25 tuổi)
  Môn dạy: Tiếng Việt
  Địa chỉ: An Phú 35, TX Thuận An, Bình Dương

  Mức lương: 5.000.000 đồng/tháng

  Số buổi: 5 buổi /tuần
  Thời gian: Sáng hoặc chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • L12/Q8 chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: L12/Q8

  Lớp dạy: Lên 12 (năm học 2014 - 2015)
  Môn dạy: Lý

  Địa chỉ: Bến Bình Đông, P15, Q8

  Mức lương: 1.600.000đ/tháng
  Số buổi: 2 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A12/BT chưa giao, đang cần gia sư

   

   

  Mã lớp: A12/BT

  Lớp dạy: Lên 12 (năm học 2014-2015) (nhóm 4 hs)
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Bạch Đằng, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi /tuần
  Thời gian: Sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V12/BT chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: V12/BT

  Lớp dạy: Lên 12 (năm học 2014-2015) (nhóm 4 hs)
  Môn dạy: Văn
  Địa chỉ: Bạch Đằng, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi /tuần
  Thời gian: Sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TL6/Q4 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: TL6/Q4

  Lớp dạy: Lên 6 (năm học 2014-2015)
  Môn dạy: Toán, Lý
  Địa chỉ: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 700.000 đồng/tháng
  Số buổi: 3 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Sau 17h30 hoặc tối

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V10/TB chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: V10/TB

  Lớp dạy: 10 lên 11
  Môn dạy: Văn
  Địa chỉ: Bàu Cát, Tân  Bình

  Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi /tuần
  Thời gian: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • LE5/Q8 chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: LE5/Q8

  Lớp dạy: Lên 5 

  Môn dạy: Toán - Tiếng Việt
  Địa chỉ: Q8, gần cầu Chữ Y

  Mức lương: 900.000 đồng/tháng 
  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • LE5/BC chưa giao, đang cần gia sư

   

  Mã lớp: LE5/BC

  Lớp dạy: Lên 5 (năm học 2014 - 2015)
  Môn dạy: Toán, Tiếng Việt
  Địa chỉ: An Phú Tây, Bình Chánh

  (Ngã tư Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1)

  Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T9/Q6 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: T9/Q6

  Lớp dạy: 9
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ: Bà Hom, P13, Q6

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi /tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên - gia sư

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AVLT/TP chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: AVLT/TP

  Lớp dạy: 12
  Môn dạy: Tiếng Anh luyện thi tốt nghiệp, Đại học
  Địa chỉ: Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú (giáp Tân Bình)

  Mức lương: 3.200.000 đồng/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian: Tối T3,5,7,CN hoặc chiều CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AVLT/Q3-2 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: AVLT/Q3-2

  Lớp dạy: 12
  Môn dạy: Tiếng Anh luyện thi đại học
  Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3

  Mức lương: 200.000 đồng/buổi

  Mức lương Sinh viên: 1.800.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Chiều hoặc tối T2,4,6 hoặc CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 5/BTA chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: 5/BTA

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Toán - Tiếng Việt
  Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng 
  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối T3,5,7

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • LLT/Q3 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: LLT/Q3

  Lớp dạy: 12
  Môn dạy: Lý luyện thi đại học
  Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

  Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi /tuần
  Thời gian: T3,5,6,7 (chiều hoặc tối) và ngày, tối CN chọn 2 buổi

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V9/GV chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: V9/GV

  Lớp dạy: 9
  Môn dạy: Văn
  Địa chỉ: Nguyễn Oanh, P17, Gò Vấp

  Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi /tuần
  Thời gian: Chiều hoặc tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/GV chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: A9/GV

  Lớp dạy: 9
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Nguyễn Oanh, P17, Gò Vấp

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi /tuần
  Thời gian: Chiều hoặc tối sắp xếp hoặc T7, CN

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T7/Q4 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: T7/Q4

  Lớp dạy: 7
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ: Tôn Thất Thuyết, P18, Q4

  Mức lương: 700.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi /tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 1/TB chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: 1/TB

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Báo bài
  Địa chỉ: Trường Sơn, P2, Tân Bình

  Mức lương: 1.300.000 đồng/tháng 
  Số buổi: 6 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  Yêu cầu: Gia sư hoặc Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A6/TP chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: A6/TP

  Lớp dạy: 6
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú

  Mức lương: 800.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi /tuần
  Thời gian: Thời gian còn nhiều, sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • AMN/BC chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: AMN/BC

  Lớp dạy: Mầm non (nhóm hơn 20 bé)
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh

  Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi /tuần (1h/buổi)
  Thời gian: Sáng hoặc chiều sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A8/BTA chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: A8/BTA

  Lớp dạy: 8 (Nhóm 15 học sinh)
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Đường Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân

  Mức lương: 140.000 đ/buổi (1,5h/buổi)

  Số buổi: 2 buổi /tuần
  Thời gian: T3 (18h-19h30), CN (15h-16h30)

  Yêu cầu: Gia sư - sinh viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A8/Q1 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: A8/Q1

  Lớp dạy: 8
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành, Q1

  Mức lương: Thỏa thuận cao

  Số buổi: 6 buổi /tuần
  Thời gian: Sáng hoặc tối sắp xếp 

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/TB chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: A9/TB

  Lớp dạy: 9
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Nguyễn Thị Nhỏ, P9, Tân Bình

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi /tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 5/Q6 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: 5/Q6

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Toán - Tiếng Việt
  Địa chỉ: Tân Hòa Đông, P14, Q6

  Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng 
  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối T3, tối T5 hoặc ngày, tối T7, CN chọn 3

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 8
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Tân Hóa, Hòa Thạnh, Tân Phú

  Mức lương: Thỏa thuận

  Số buổi: 5 - 6 buổi /tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH8/Q8 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: TLH8/Q8

  Lớp dạy: 8
  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
  Địa chỉ: Võ Văn Kiệt, P16, Q8 (Giáp Q6)

  Mức lương: 1.700.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi /tuần
  Thời gian: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH11/TP chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: TLH11/TP

  Lớp dạy: 11
  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
  Địa chỉ: Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi /tuần
  Thời gian: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A9/Q8 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: A9/Q8

  Lớp dạy: 9
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Phạm Hùng, P14 Q8

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Sau 17h30 hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T8/Q12 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

  Mã lớp: T8/Q12

  Lớp dạy: 8
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ: Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Q12

  (Gần Cầu Tham Lương)

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc sáng CN

  Yêu cầu: GV nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V9/TP chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: V9/TP

  Lớp dạy: 9
  Môn dạy: Văn
  Địa chỉ: Tây Thạnh, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi /tuần
  Thời gian: Tối T3, tối T7, chiều T5,

  hoặc sáng, chiều CN chọn 3 buổi

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH8/Q12 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: TLH8/Q12

  Lớp dạy: 8
  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
  Địa chỉ: đường HT17, P Hiệp Thành, Q12

  Mức lương: 2.400.000 đồng/tháng
  Số buổi: 4 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 3/TP chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: 3/TP

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Báo bài
  Địa chỉ: Thạch Lam, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng  

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối T3,5,7 hoặc CN sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • LE1/GV chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: LE1/GV

  Lớp dạy: Bé sắp vào lớp 1
  Môn dạy: Toán, Tập viết
  Địa chỉ: Quang Trung, P4, Gò Vấp

  Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
  Số buổi: 3 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T12/Q12 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: T12/Q12

  Lớp dạy: 12
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ: Tân Chánh Hiệp, Q12

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
  Số buổi: 3 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Tối hoặc CN sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T9/BTA chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: T9/BTA

  Lớp dạy: 9
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ: An Dương Vương, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • A10/GV chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: A10/GV

  Lớp dạy: 10
  Môn dạy: Anh văn

  Địa chỉ: Nguyễn Thái Sơn, P5, GV

  Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Tối T7, chiều CN

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T9/Q3 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

  Mã lớp: T9/Q3

  Lớp dạy: 9
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ: Trần Quang Diệu, P3, Q3

  Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng

  Mức lương sinh viên: 1.200.000 đồng/tháng
  Số buổi: 3 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Tối T2,4,CN

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T9/Q12 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: T9/Q12

  Lớp dạy: 9
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ: Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Q12

  Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng
  Số buổi: 3 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH8/GV chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: TLH8/GV

  Lớp dạy: 8
  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa

  Địa chỉ: Phan Huy Ích, Gò Vấp

  Mức lương: 3.500.000 đồng/tháng
  Số buổi: 6 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • P/NQ chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: P/Q6

  Lớp dạy: Tiếng Pháp 
  Môn dạy: Tiếng Pháp Căn Bản
  Địa chỉ: Các quận: Q6,Q5,Q8,Q10,Q11, Bình Tân, Tân Phú

  Mức lương: Thỏa thuận

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối hoặc sáng sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • LH10/BD chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: LH10/BD

  Lớp dạy: 10
  Môn dạy: Lý, Hóa
  Địa chỉ: Ngã Tư Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

  Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng 
  Số buổi: 2 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối hoặc ngày T7, CN 
  sắp xếp
  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • 1/TD chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: 1/TD

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Báo bài
  Địa chỉ: Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức

  Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng 
  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối 3,5,7 hoặc ngày, tối CN chọn 3

  Yêu cầu: Giáo viên

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • T4/Q7 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

  Mã lớp: T4/Q7

  Lớp dạy: 4
  Môn dạy: Toán

  Địa chỉ: Lê Văn Lương, P Tân Phong, Q7

  Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 buổi/tuần.
  Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • TLH11/BTA chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: TLH11/BTA

  Lớp dạy: 11
  Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
  Địa chỉ: Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân

  Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng

  Số buổi: 3 buổi /tuần
  Thời gian dạy: Chiều hoặc CN sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

 • V12/Q11 chưa giao, chỉ đường đến nhận lớp

   

   

  Mã lớp: V12/Q11

  Lớp dạy: 12
  Môn dạy: Văn
  Địa chỉ: Lạc Long Quân, Q11

  Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng

  Số buổi: buổi /tuần (3h/buổi)
  Thời gian dạy: Chiều CN hoặc tối sắp xếp

  ĐT Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  ...xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập