• TLH9/TP chưa giao

   

  Mã lớp: TLH9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Tây Thạnh, Tân Phú

  Mức lương SV: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên Sư Phạm

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB9/Q11 chưa giao

   

  Mã lớp: BB9/Q11

  Lớp dạy: 9

  Môn: Báo bài

  ĐC: Đường 3/2, Q11

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH10/HM chưa giao

   

  Mã lớp: TLH10/HM

  Lớp dạy: 10

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Phan Văn Hớn, Hóc Môn

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: GV hoặc Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • H12/PN chưa giao

   

  Mã lớp: H12/PN

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: 18 -19h30 sắp xếp 

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 1/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: 1/BTA

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Tập viết, Đọc

  ĐC: QLộ 1A - Hương Lộ 2Bình Tân

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • L12/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: L12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Lý

  ĐC: QLộ1A - Tân Kỳ Tân Quý, BìnhTân

  Mức lương GV nữ: 800.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 600.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH8/GV chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH8/GV

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Quang Trung, P9, Gò Vấp

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sau 17h30 hoặc Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 3/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: 3/Q7

  Lớp dạy: 3

  Môn: Báo bài, Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Q7

  Mức lương GV nữ: 3.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  TG: Sau 17h hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T12/PN chưa giao

   

  Mã lớp: T12/PN

  Lớp dạy: 12

  Môn: Toán (Hình học)

  ĐC: Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  TG: Chiều T7

  Ghi chú: GV hoặc sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A12/BT chưa giao

   

  Mã lớp: A12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, BThạnh

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Sau 18h hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • L10/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: L10/Q12

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Vật Lý

  ĐC: Nguyễn Ảnh Thủ-Tô Ký, Q12

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH8/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/Q1

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Cô Giang, Q1

  Mức lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối 246

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V7/Q4 chưa giao

   

   

  Mã lớp: V7/Q4

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T6/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: T6/Q8

  Lớp dạy: 6

  Môn: Toán (dạy bằng Tiếng Anh)

  Địa chỉ: Hưng Phú, Q8

  Mức lương: Thoả thuận

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  Thời gian: Sáng sắp xếp

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q10

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Q10

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối SX hoặc T7, CN

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối SX hoặc T7, CN

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A7/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A7/Q10

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Mức lương GV: 1.100.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: T7, CN hoặc Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • V11/TD chưa giao

   

  Mã lớp: V11/TD

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: SV nữ (Thi ĐH đạt 9đ môn Văn)

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH11/TD chưa giao

   

  Mã lớp: TLH11/TD

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức

  Mức lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: SV nữ (Thi ĐH đạt 9đ môn Toán)

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HN/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: HN/HM

  Lớp dạy: 3 học sinh

  Môn dạy: Tiếng Hoa

  ĐC: Quốc Lộ 22, Hóc Môn

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TTV2/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: TTV2/Q8

  Lớp dạy: 2

  Môn: Toán - Tiếng Việt

  ĐC: Âu Dương Lân, Q8

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp 

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L12/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: L12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Tân Quý, Tân Phú

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 5/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: 5/BTA

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy:  Báo bài

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Bình Tân

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổ: buổi/tuần

  TG: Sau 17h30 hoặc tối hoặc CNhật

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TDA/Q12 chưa giao

   

   

  Mã việc: TDA/Q12

  Công việc: Thông dịch Tiếng Anh

  ĐC: Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Q12

  Mức lương: Thoả thuận

  TGian: Giờ hành chánh

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HAN/Q12 chưa giao

   

   

  Mã việc: HAN/Q12

  Công việc: Thông dịch Tiếng Hàn

  ĐC: Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Q12

  Mức lương: Thoả thuận

  TGian: Giờ hành chánh

  Ghi chú: Nam hoặc nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A/TD chưa giao

   

   

  Mã lớp: A/TD

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: TOEIC

  ĐC: Thủ Đức, gần cầu Bình Triệu

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A4/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: A4/Q7

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: thoả thuận cao

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối

  Yêu cầu: Giáo viên ngoại quốc

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 4/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: 4/Q8

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: QL50, Q8 (cầu Nhị Thiên Đường)

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối hoặc sáng sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH9/GV chưa giao

   

  Mã lớp: TLH9/GV

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Quang Trung, P8, Gò Vấp

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A9/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: A9/Q7

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, Q7

  Lương GV: 2.400.000 đ/tháng

  Lương SV, mới TN: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sau 18h hoặc Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH10/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH10/Q1

  Lớp dạy: 10

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Trần Quang Khải, Tân Định, Q1

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp (hoặc ban ngày)

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T11/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: T11/Q8

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán

  ĐC: Phạm Hùng, Q8

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T12/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: T12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Toán

  ĐC: QLộ1A - Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Mức lương GV nữ: 1.600.000 đ/tháng

  Mức lương SV nữ: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TL9/TP chưa giao

   

  Mã lớp: TL9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp 

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T8/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: T8/Q5

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Trần Hưng Đạo, p7, Q5

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: T7, CN hoặc tối sắp xếp 

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên