• 5n1/GV chưa giao

   

  Mã lớp: 5n1/GV

  Lớp dạy: 5 và 1

  Môn: Báo bài

  ĐC: Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp

  Mức lương GV: 3.000.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

   

  xem chi tiết

 • H12/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: H12/Q12

  Lớp dạy: 12

  Môn: Hoá

  ĐC: Quốc Lộ 1A, An Phú Đông, Q12

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A10/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A10/Q12

  Lớp dạy: 10

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Chánh Hiệp, Q12

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Sau 17h30 hoặc tối hoặc Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • T11/BC chưa giao

   

  Mã lớp: T11/BC

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán

  ĐC: Hưng Long, Bình Chánh

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • AVGT/Q10 chưa giao

   

   

  Mã lớp: AVGT/Q10

  Lớp: Tiếng Anh Giao Tiếp cơ bản

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH8/BTAS chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/BTAS

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán, Lý Hoá

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • A12/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: KDC Lê Thành, An Lạc, Bình Tân

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Gíao viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HOA/BTA chưa giao

   

   

  Mã Lớp: HOA/BTA

  Lớp: Tiếng Hoa Giao tiếp căn bản

  ĐC: Tên Lửa, Bình Tân

  Lương GV: 3.000.000 đ/tháng

  Lương SV: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TGian: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A9/Q10

  Lớp dạy: 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hoà Hảo, Q10

  Lương SV: 800.000 đ/tháng

  SVnăm cuối/tốt nghệp: 1 tr/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  xem chi tiết

 • H12/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: H12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn: Hoá

  ĐC: Nguyễn Hữu Cảnh, P22, BT

  Lương : 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc T7,CNhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A8/BTA

  Lớp: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Văn Qưới, Bình Tân

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T10/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: T10/HM

  Lớp dạy: 10

  Môn: Toán

  ĐC: Thị Trấn Hóc Môn

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T9/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: T9/Q3

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán

  ĐC: Trường Sa, Q3

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên/Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 5/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: 5/Q5

  Lớp: 5

  Môn: Báo bài

  ĐC: Hồng Bàng, Q5

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • AVGT/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: AVGT/Q1

  Lớp: Tiếng Anh

  Môn: Tiếng Anh giap tiếp

  ĐC: Đa Kao, Q1

  Lương: 800.000 đ/tháng

  Buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • LH10/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: LH10/Q3

  Lớp dạy: 10

  Môn: Lý, Hoá

  ĐC: Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

  Lương GV nữ: 2.000.000 đ/tháng

  Lương SV nữ: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T12/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: T12/Q8

  Lớp dạy: 12

  Môn: Toán

  ĐC: Hưng Phú, P9, Q8

  Lương: Thoả thuận cao

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH8/TD chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/TD

  Lớp: 8

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

  Lương GV: 2.500.000 đ/tháng

  Lương SV: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Sáng hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 9/PN chưa giao

   

  Mã lớp: 9/PN

  Lớp dạy: 9

  Môn: Báo bài

  ĐC: Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • L11/GV chưa giao

   

  Mã lớp: L11/GV

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Vật Lý

  ĐC: Nguyễn Kiệm, Gò Vấp

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương GV: 1.800.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TGian: Chiều hoặc tối hoặc T7, CNhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A7/PN chưa giao

   

  Mã lớp: A7/PN

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sáng T7, Chủ nhật

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L11/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: L11/BTA

  Lớp dạy: 11

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Quốc Lộ 1A, Tân Tạo A, Bình Tân

  Lương GV nữ: 2.500.000 đ/tháng

  Lương SV nữ: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T11/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: T11/BTA

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Thị Tú, Bình Tân

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q12

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  ĐC: Gần Ngã Tư Ga, Q12

  Mức lương GV: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TGian: Ngày hoặc tối hoặc T7, CNhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • LH8/Q11 chưa giao

   

  Mã lớp: LH8/Q11

  Lớp: 8

  Môn: Lý, Hoá

  ĐC: Hồng Bàng, Q11

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc CNhật

  Ghi chú: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • Đ/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: Đ/TP

  Lớp: Tiếng Đức Cơ Bản

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương GV: 2.000.000 đ/tháng

  Lương SV: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TA3/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: TA3/TB

  Lớp dạy: 3

  Môn: Toán, Anh

  ĐC: Phạm Văn Hai, Tân Bình

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • PI/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: PI/TB

  Lớp dạy: Đàn PIANO

  ĐC: Âu Cơ, Tân Bình

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • H11/GV chưa giao

   

  Mã lớp: H11/GV

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: Nguyễn Kiệm, Gò Vấp

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A3/TPS chưa giao

   

  Mã lớp: A3/TPS

  Lớp: 2 lên 3

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Trường Chinh, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH11/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH11/Q3

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  Đc: Nguyễn Thị Minh Khai, Q3

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buối: 3 buổi/tuần

  TGian: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • T11/HM chưa giao

   

  Mã lớp: T11/HM

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán

  Đc: Bà Điểm, Hóc Môn (gần An Sương)

  Lương GV: 2.000.000 đ/tháng

  Số buối: 2 buổi/tuần

  TGian: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/BT

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P24, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc CNhật 

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A4/BC chưa giao

   

   

  Mã Lớp: A4/BC

  Lớp: 4

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: QLộ 1A (cầu Bình Điền), Bình Chánh

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TGian: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 5/BTA2 chưa giao

   

  Mã lớp: 5/BTA2

  Lớp dạy: 5

  Môn: Báo bài

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Bình Tân

  Lương : 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp và T7 sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • L12/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: L12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn: Lý

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • S12/Q5 chưa giao

   

  Mã lớp: S12/Q5

  Lớp: 12

  Môn: Sinh

  ĐC: Hùng Vương, Q5

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • AVGT/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: AVGT/BT

  Lớp: Tiếng Anh Giao Tiếp cơ bản

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P24, BT

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

   

   

  xem chi tiết

 • A12/Q6 chưa giao

   

  Mã lớp: A12/Q6

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Văn Luông, P12, Q6

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  TG: Tối sắp xếp hoặc Thứ 7, Chủ Nhật 

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 5/Q6 chưa giao

   

  Mã lớp: 5/Q6

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Hồng Bàng, Q6

  Lương đã TN: 2.500.000 đ/tháng

  Lương SV: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • T12/Q11 chưa giao

   

  Mã lớp: T12/Q11

  Lớp: 12

  Môn: Toán

  ĐC: Hồng Bàng, Q11

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T8/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: T8/TB

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán

  ĐC: Lê Văn Sỹ, Tân Bình

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • A10/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: A10/HM

  Lớp dạy: 10

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Thị Trấn Hóc Môn

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/TB chưa giao

   

  Mã lớp: A8/TB

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Văn Sỹ, Tân Bình

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Trưa chiều sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • H12/Q11 chưa giao

   

  Mã Lớp: H12/Q11

  Lớp: 12

  Môn: Hoá

  ĐC: Hồng Bàng, Q11

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần

  TGian: Sau 18h hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 4/Q2 chưa giao

   

  Mã lớp: 4/Q2

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q2

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

A2/TP chưa giao 5/BTA2 chưa giao