• BB7/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: 7/Q3

  Lớp: 7 (phụ kèm lớp 3 khoảng 15phút)

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Q3

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • BB8/TB chưa giao

   

  Mã lớp: 8/TB

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Bạch Đằng, P2, Tân Bình

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 4/BC chưa giao

   

  Mã lớp: 4/BC

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, BChánh

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian: Sáng hoặc tối

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T7/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: T7/Q12

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Ngã Tư Ga, Q12

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH10/Q2 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH10/Q2

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Mai Chí Thọ, Q2

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, CNhật

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL10/BT chưa giao

   

  Mã lớp: TL10/BT

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc CN

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A9S/12 chưa giao

   

  Mã lớp: A9S/12

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh  (phụ kèm Văn)

  ĐC: QLộ 1 - Lê Văn Khương, Q12

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sau 17h hoặc tối hoặc CN

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L8/Q2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: L8/Q2

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Q2

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH9/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH9/Q1

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Cô Giang, Q1

  Mức lương: 1.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối hoặc T7, CN

  Ghi chú: GV hoặc Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • L10/Q2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: L10/Q2

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Lý

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Q2

  Mức lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sx

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V12/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: V12/Q7

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q10

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Q10

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối SX hoặc T7, CN

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A7/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A7/Q10

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Quận 10

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Ngày T7, CN hoặc các tối

  Ghi chú: Sinh viên 

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HN/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: HN/HM

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Hoa

  ĐC: Quốc Lộ 22, Hóc Môn

  Mức lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • S12/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: S12/Q12

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Sinh

  ĐC: Nguyễn Ảnh Thủ, Q12 (Trung Chánh)

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A4/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: A4/Q7

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: thoả thuận cao

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối

  Yêu cầu: Giáo viên ngoại quốc

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • H11/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: H11/Q7

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: Tân Thuận, Q7

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • M/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: M/TP

  Lớp dạy: Múa

  Môn dạy: Múa quạt...

  ĐC: Sơn Kỳ, Tân Phú

  Mức lương: Thoả thuận

  TG: Tối hoặc sáng sớm sắp xếp

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A6/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: A6/Q1

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Trần Quang Khải, Tân Định, Q1

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH9S/12 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH9S/12

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán Lý Hoá

  ĐC: QLộ 1 - Lê Văn Khương, Q12

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sau 17h hoặc tối hoặc CN

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL6/TP chưa giao

   

  Mã lớp: TL6/TP

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: Luỹ Bán Bích-Âu Cơ, TPhú

  Mức lương: 900.000 đ/tháng

  Số buổi: buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc CN

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • BB6/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: BB6/Q8

  Lớp dạy: 6

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Phạm Thế Hiển, P6, q8

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL7/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: TL7/TP

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: Luỹ Bán Bích, Tân Phú

  Mức lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Trịnh Đình Trọng, Tân Phú

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối hoặc sáng sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A11/CC chưa giao

   

   

  Mã lớp: A11/CC

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Thạnh Đông, Củ Chi

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T8/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: T8/HM

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán

  ĐC: Quốc Lộ 22, Hóc Môn

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • P/Q3 chưa giao

   

  Mã lớp: P/Q3

  Lớp dạy: Tiếng Pháp

  Môn dạy: Tiếng Pháp

  ĐC: Cao Thắng, Q3

  Mức lương GV Nữ: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV Nữ: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • VT/Q5 chưa giao

   

   

  Mã lớp: VT/Q5

  Lớp dạy: Vi tính căn bản

  Môn dạy: Word, Excel...

  ĐC: Trần Phú, Q5

  Mức lương: 700.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần

  TG: Tối chủ nhật

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A11/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A11/Q12

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Ngã tư Chợ Cầu, Q12

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL7/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: BB7/BTA

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: An Lạc, Bình Tân

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH9/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH9/Q12

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Tô Ký, Q12

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc CNhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 5/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: 5/BTA

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, BTân

  Mức lương: 900.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối

  Yêu cầu: Sinh Viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A7/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A7/BTA

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, CN

  Yêu cầu: Sinh Viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL7/TD chưa giao

   

   

  Mã lớp: TL7/TD

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: Q Lộ 13, Hiệp Bình Phước, TĐức

  Mức lương : 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A7/TD chưa giao

   

   

  Mã lớp: A7/TD

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Q Lộ 13, Hiệp Bình Phước, TĐức

  Mức lương : 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 7n4/GV chưa giao

   

  Mã lớp: 7n4/GV

  Lớp dạy: 7 và 4

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Quang Trung, P9, Gò Vấp

  Mức lươngSV Nữ: 1.300.000 đ/tháng

  Mức lương GV Nữ: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • AVCB/Q4 chưa giao

   

  Mã lớp: AVCB/Q4

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: Tiếng Anh Cơ Bản

  ĐC: Hoàng Diệu, Q4

  Mức lương GV: 2.400.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH10/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH10/Q10

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Sư Vạn Hạnh, Q10

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL9/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: TL9/BTA

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: Mã Lò, Bình Tân

  Mức lương GV: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL7/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: TL7/BT

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: Điện Biên Phủ, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH9/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH9/TB

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Lê Văn Sỹ, Tân Bình

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc CNhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL7/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: TL7/Q12

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý (Phụ kèm Văn)

  ĐC: Nguyễn Thị Đặng, Tân Thới Hiệp, Q12

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • T10/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: T10/Q12

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Toán

  ĐC: An Sương, Q12

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 5/TB chưa giao

   

   

  Mã lớp: 5/TB

  Lớp dạy: 5

  Môn dạy: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Lý Thường Kiệt, Tân Bình

  Mức lương : 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc tối hoặc T7, CNhật

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH9/TB chưa giao

   

  Mã lớp: TLH9/TB

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Bàu Cát, Tân Bình

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A10/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A10/BTA

  Lớp dạy: 10

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Vòng Xoay An Lạc, Bình Tân

  Mức lươngSV Nữ: 1.300.000 đ/tháng

  Mức lương GV Nữ: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL7/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: TL7/TP

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Toán, Lý 

  ĐC: Luỹ Bán Bích, Tân Phú

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH11/Q8 chưa giao

   

   

  Mã lớp: TLH11/Q8

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Quốc Lộ 50, Bến Xe Q8

  Mức lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên