• TL11/Q6 chưa giao

   

  Mã lớp: TL11/Q6

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán, Lý

  ĐC: Phạm Văn Chí, P7, Q6 

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối hoặc sáng sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 8n3/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: 8n3/Q1

  Lớp dạy: 8 và 3

  Môn: Báo bài

  ĐC: Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐaKao, Q1

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 1/TP chưa giao

   

  Mã lớp: 1/TP

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Tập viết...

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương Sinh Viên: 1.500.000 đ/tháng

  Lương Giáo Viên: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TLH11/HM chưa giao

   

  Mã lớp: TLH11/HM

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc CNhật

  Yêu cầu: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • VT/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: VT/Q7

  Lớp dạy: Vi Tính

  Môn dạy: Word, Excel

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Q7

  Lương GV nam: 2.500.000 đ/tháng

  Lương SV nam: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TTV4/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: TTV4/Q8

  Lớp dạy: 4

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: An Dương Vương, P16, Q8 (giáp Q6)

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • H12/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: H12/BTA

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Hoá

  ĐC: Hương Lộ 2, Bình Tân

  Mức lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc CNhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/Q6 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q6

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Hoà Đông, Q6

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Gíao viên/Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 3/BT chưa giao

   

  Mã lớp: 3/BT

  Lớp dạy: 3

  Môn dạy: Báo bài

  ĐC: Lê Quang Định, Bình Thạnh

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • 4/HM chưa giao

   

  Mã lớp: 4/HM

  Lớp dạy: 4

  Môn: Báo bài

  ĐC: Bà Điểm, Hóc Môn

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Yêu cầu: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T8Q8 chưa giao

   

   

  Mã lớp: T8/Q8

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán

  ĐC: Phạm Hùng, P4, Q8

  Lương : 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều T5, tối T7, sáng CN chọn 2b

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB7/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: BB7/Q7

  Lớp dạy: 7

  Môn: Báo bài

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Q7

  Lương GV nữ: 4.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 1/TB chưa giao

   

  Mã lớp: 1/TB

  Lớp dạy: 1

  Môn: Báo bài

  ĐC: Trường Chinh, P15, Tân Bình

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • 5/Q2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: 5n1/Q2

  Lớp dạy: 5 và 1

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Trần Não, Q2

  Mức lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TBN/TB chưa giao

   

  Mã lớp: TBN/TB

  Lớp dạy: Tiếng Tây Ban Nha

  Môn:Tiếng Tây Ban Nha căn bản

  ĐC: Ni Sư Huỳnh Liên, Tân Bình

  Lương: 1.400.000đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: GV hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • T4n3/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: T4n3/Q1

  Lớp dạy: 4 và 3

  Môn: Toán

  ĐC: Trần Quang Khải, Tân Định, Q1

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: GV hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A9/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A/TD chưa giao

   

   

  Mã lớp: A/TD

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn dạy: IELTS

  ĐC: Thủ Đức, gần cầu Bình Triệu

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • A8/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A8/BTA

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Mức lương GV: 1.600.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối hoặc T7,CN

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q10

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Q10

  Mức lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối SX hoặc T7, CN

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  Thời gian dạy: Tối SX hoặc T7, CN

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A7/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A7/Q10

  Lớp dạy: 7

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Mức lương GV: 1.100.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: T7, CN hoặc Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TL11/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: TL11/Q7

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán, Lý

  ĐC: Trần Xuân Soạn, Tân Kiểng, Q7

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc CNhật

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • TL7/BT chưa giao

   

  Mã lớp: TL7/BT

  Lớp dạy: 7

  Môn: Toán, Lý

  ĐC: Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Yêu cầu: Nữ

  ĐT: 0905.354948 - 0902.67.59.69

  xem chi tiết

 • 4n2/TB chưa giao

   

  Mã lớp: 4n2/TB

  Lớp dạy: 4 và 2

  Môn: Báo bài

  ĐC: Phạm Văn Bạch, P15, Tân Bình

  Mức lương: 2.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối hoặc Chủ Nhật

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • AVGT/TB chưa giao

   

  Mã lớp: AVGT/TB

  Lớp dạy: Tiếng Anh 

  Môn: Tiếng Anh Giao Tiếp

  ĐC:Trường Chinh, Tân Bình

  Mức lương: 1.500.000đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sáng, chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Gíao viên/ Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB6/BT chưa giao

   

  Mã lớp: BB6/BT

  Lớp dạy: 6

  Môn: Báo bài

  ĐC: Lê Quang Định, P5, Bình Thạnh

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  TG: Sau 17h hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú:  Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH8/Q6 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH8/Q6

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Tân Hoà Đông, Q6

  Mức lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A11/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: A11/BTA

  Lớp dạy: 11

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Mã Lò, Bình Tân

  Mức lương: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • BB6/Q2 chưa giao

   

  Mã lớp: BB6/Q2

  Lớp dạy: 6

  Môn: Báo bài

  ĐC: Nguyễn Thị Định, Cát Lái, Q2

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  TG: Sau 18h sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HN/HM chưa giao

   

   

  Mã lớp: HN/HM

  Lớp dạy: 3 học sinh

  Môn dạy: Tiếng Hoa

  ĐC: Quốc Lộ 22, Hóc Môn

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • V11/TD chưa giao

   

  Mã lớp: V11/TD

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Văn

  ĐC: Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: SV nữ (Thi ĐH đạt 9đ môn Văn)

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TLH11/TD chưa giao

   

  Mã lớp: TLH11/TD

  Lớp dạy: 11

  Môn dạy: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức

  Mức lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: SV nữ (Thi ĐH đạt 9đ môn Toán)

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TDA/Q12 chưa giao

   

   

  Mã việc: TDA/Q12

  Công việc: Thông dịch Tiếng Anh

  ĐC: Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Q12

  Mức lương: Thoả thuận

  TGian: Giờ hành chánh

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • HAN/Q12 chưa giao

   

   

  Mã việc: HAN/Q12

  Công việc: Thông dịch Tiếng Hàn

  ĐC: Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Q12

  Mức lương: Thoả thuận

  TGian: Giờ hành chánh

  Ghi chú: Nam hoặc nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • A4/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: A4/Q7

  Lớp dạy: 4

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Mức lương: thoả thuận cao

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối

  Yêu cầu: Giáo viên ngoại quốc

  ĐT: 0905.354948 - 0902.675969

  xem chi tiết

 • H9/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: H9/Q1

  Lớp dạy: 9

  Môn: Hoá học

  ĐC:Trần Quang Khải, Tân Định, Q1

  Mức lương: 900.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • L11/Q3 chưa giao

   

   

  Mã lớp: L11/Q3

  Lớp dạy: 11

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Điện Biên Phủ, Q3

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần (3h/buổi)
  TG: Trưa chiều sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

 • TH9/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: TH9/TP

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán, Hoá

  ĐC: Nguyễn Sơn, Tân Phú

  Mức lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: T7, CN hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  xem chi tiết

Hỗ trợ

CHỌN KHU VỰC DẠY

Đăng nhập

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên

Mục Dành cho sinh viên